r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Herrodd i Asker: skisse av Magnus Poulsson-1940
  29. juni 2015

  Arkitekthjem fredet

  Herrodd i Asker var arkitekten Magnus Poulssons egen bolig, og er et sentralt byggverk i nyere norsk trearkitektur.
 • Trekurset
  25. juni 2015

  Kurs i trekonservering

  Riksantikvaren tilbyr kurs i trekonservering som videreutdanning, til fagfolk som har vern av kulturminner i tre som sitt arbeidsfelt. Nå er det åpent for å søke om plass på vårens kurs, og vi oppfordrer fagfolk fra norske miljøer til å søke.
 • Skodjebruene i vakker natur. Foto: Trine Dahl
  23. juni 2015

  Skodjebruene er no freda

  Dei vakre Skodjebruene i Møre og Romsdal er tekniske og arkitektoniske meisterverk frå tidleg på 1900-talet.
Flere nyheter

Publikasjoner

Riksantikvaren gir ut egne publikasjoner, faktaark og andre typer informasjonsskriv.

 

Se oversikt over publikasjonene 

Bevaringsprogram

Gjennom ti bevaringsprogram arbeides det med å sette i stand fredete og fredningsverdige kulturminner i Norge.

 

Les mer om bevaringsprogrammene