Tilskudd til fartøy i 2012

Riksantikvaren har fordelt 42 millioner kroner til fartøyvern. Pengene skal gå til istandsetting av fartøy over hele landet.

Hestmanden har fått tilskudd i år. Foto: Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter

I statsbudsjettet for 2011 er det på Riksantikvaren sitt budsjett satt av 42 millioner kroner til fartøyvern. Riksantikvaren har mottatt søknader for til sammen 194 millioner kroner i år.

─ Norge er en stolt kystnasjon og disse skipene er en viktig del av vår maritime historie, sier riksantikvar Jørn Holme. ─ Jo fler av disse skipene som er i aktiv bruk på sjøen, jo bedre kan vi få formidlet denne historien for stadig nye generasjoner.

Fartøyvernet opprettholdes av en omfattende frivillig innsats. De frivillige virksomhetene er i stor grad rettet mot drift og vedlikehold av fartøy som er i aktiv bruk. 

For at et fartøy skal kunne få tilskudd, er det særlig to forhold som er viktige. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet. Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og lokalt engasjement, og legger vekt på å få en rimelig geografisk fordeling av ressursene.

Fylkesvis fordeling av tilskudd til fartøy 2011, inkludert forhåndstilsagn, se Riksantikvarens nettsider:

Fylke 

 Totalsum

 Fartøy som har fått tilskudd

Akershus

kr 0

 

Aust-Agder

kr 1 000 000

Boy Leslie

Buskerud

kr 0

 

Finnmark

kr 1 350 000

Einar II

Hedmark

kr 815 000

Trysilknut

Hordaland

kr 6 425 000

div. fartøy, SAVOS-verneplan (440 000),
Bjørn-West (150 000),
Folgefonn (1 325 000),
Granvin (500 000),
Midthordland (1 070 000),
Skånevik (1 000 000),
Stord 1 (1 290 000),
Vestgar (650 000)

Møre og Romsdal

kr 950 000

Bilfergen (150 000), Borgenes (75 000), Brannsprøyta (75 000), Hindholmen (650 000)

Nordland

kr 1 000 000

Gamle Lofotferga (400 000), Gamle Salten (400 000), Havblikk (200 000)

Nord-Trøndelag

kr 350 000

Hauka (300 000), Pauline (50 000)

Oppland

kr 1 000 000

Skibladner

Oslo

kr 4 800 000

Børøysund (400 000), Svanen (4 000 000) Styrbjørn (400 000)

Rogaland

kr 3 515 000

div. fartøy, SAVOS-verneplan (650 000), Ekar (230 000), Expressen (100 000), Riskafjord II (425 000), Rogaland (1 000 000), Sandnes (1 110 000).

Sogn og Fjordane

kr 1 155 000

Haugefisk (655 000), Stavenes (500 000)

Sør-Trøndelag

kr 500 000

Epo (100 000), Hansteen (100 000), Vita I(100 000), Vågsfjell (200 000)

Telemark  

kr 1 000 000

Dalen (50 000), Gamle Kragerø (500 000), Skreien (450 000)

Troms

kr 6 532 000

Anna Rogde (330 000), Brottsjø (1 417 000), Flid 1 (130 000), Folkvang (280 000), Fuglø (4 375 000)

Vest-Agder

kr 4 000 000

Hestmanden

Vestfold

kr 2 225 000

Kysten (2 000 000), Southern Actor (225 000)

Østfold  

kr  5 345 000

Engebret Soot (65 000), Fix (1 000 000) Fredrikshald I (2 550 000), Hvaler (980 000), Jelse (100 000), Pasop (150 000), Turisten (500 000)

  *SAVOS (Samarbeidsrådet for Vestlandet og Sørlandet) var et regionalt samarbeid mellom fylkene på Sør- og Vestlandet. Et av tiltakene var avtale med Riksantikvaren om 50 % refusjon av tilskudd disse fylkene ga av egne midler til fartøyvern. I den nye fartøyvernplanen åpnes det for at alle fylkene kan få en slik ordning.

Oppdatert 26. april 2012 © Riksantikvaren

Del denne saken

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
29. oktober 14Utviklingsnett: Kulturminnearbeid i kommunene – nok en gang