Fredning ved forskrift av myntmesterboligen, myntverkstedsbygningen og smiebygningen ved "Den Kongelige Mynt" på Kongsberg

Bygningene ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg er et enestående eksempel på den norske myntindustriens utvikling fra etableringen på 1600-tallet.
Bygningene skal bevares for å sikre en god kilde for både norsk industrihistorie og arkitekturhistorie, samtidig som Den Kongelige Mynt skal opprettholde sin opplevelsesverdi og pedagogiske verdi for fremtiden.

Forskrift om fredning er fastsatt av Riksantikvaren 31.august 2004 med hjemmel i lov av 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner
§ 22a, jfr, §15, og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven.

Oppdatert 14. oktober 2004 © Riksantikvaren

Kalender

mar april 2014 mai
  m t o t f l s
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
18. mai 14Markering på Stenberg, hjemmet til eidsvollsmannen Lauritz Weidemann
21. mai 14Foredrag og vandring i det Trondheim som fantes i 1814
24. mai 14Grunnlovsmarkering på Nes jernverk
01. juni 14Åpning av pilegrimssesongen 2014
05. juni 14Utviklingsnett i Moss