Fredning ved forskrift av myntmesterboligen, myntverkstedsbygningen og smiebygningen ved "Den Kongelige Mynt" på Kongsberg

Bygningene ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg er et enestående eksempel på den norske myntindustriens utvikling fra etableringen på 1600-tallet.
Bygningene skal bevares for å sikre en god kilde for både norsk industrihistorie og arkitekturhistorie, samtidig som Den Kongelige Mynt skal opprettholde sin opplevelsesverdi og pedagogiske verdi for fremtiden.

Forskrift om fredning er fastsatt av Riksantikvaren 31.august 2004 med hjemmel i lov av 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner
§ 22a, jfr, §15, og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven.

Oppdatert 14. oktober 2004 © Riksantikvaren

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
29. oktober 14Utviklingsnett: Kulturminneplaner i kommuner – nok en gang