Fredning av hovedbygningen på Mork gård.

Mork gård ligger ved enden av en lang bjørkeallé i et jordbrukslandskap vest for Eidsvoll sentrum. Området er i kommunens arealplan definert som område for landskapsvern, natur- og friluftsområde.
Bygningen er en av de eldste bevarte bygningene på Eidsvoll, og i landssammenheng er det sjeldent å finne såpass uendrete bolighus fra første del av 1700-tallet. Bl.a. er dagens rom-inndeling tilnærmet lik den opprinnelige, og en rekke bygningselementer fra 1700- og 1800 tallet er bevart.

Mork gård ble ryddet i eldre jernalder og lå en periode under klosteret på Hovedøya. Klostergodset ble beslaglagt av kongen i 1532, og Mork var krongods til den ble pantsatt til Kristiania-borgeren Knud Frandson i 1659. Mork var i lang tid embetsgård og store deler av 1700-tallet  futegård. I forbindelse med riksforsamlingen på Eidsvoll bodde fire av representantene i bygningen. Camilla Collett var ofte gjest på gården, og hadde sitt faste rom i huset.
Mork gård er eid av Tor Fleischer.

Oppdatert 14. oktober 2004 © Riksantikvaren

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
29. oktober 14Utviklingsnett: Kulturminnearbeid i kommunene – nok en gang