Drammensveien 60, tidligere bygning for Rikstrygdeverket i Oslo kommune

Drammensveien 60 er et tidstypisk, offentlig signalbygg tegnet for Rikstrygdeverket av arkitekt F.S. Platou. Bygningskomplekset ble bygget i 1958-60 og består av en høyblokk i 10 etasjer, en lavblokk i 2-3 etasjer og et parkanlegg.

Anlegget er oppført av plaststøpte og prefabrikerte elementer. I fasadene er det aluminiumsplater og betongplater med frilagt singel.

Bygningskomplekset har kunstnerisk utsmykning både i eksteriør og interiør i form av aluminiumsornamenter på lavblokkens fasade og maleri-, skulptur- og glassarbeider i auditorium og kantiner. Billedteppet som opprinnelig hang i foyeren ved auditoriet og oljemaleriet som hang i hovedvestibylen, finnes ikke lenger i bygningen.

Anlegget er svært autentisk, men det er foretatt lite heldige vindusutskiftninger de senere årene. Disse forringer fasadene og gir betydelig mindre lysinnslipp i bygget. Tilbakeføring til vinduer i opprinnelig utforming er ønskelig. Hovedvestibylen er oppdelt i flere mindre rom med nyere lettvegger. Også her er tilbakeføring ønskelig.

Hageanlegget ble tegnet av plansjef E.Strøm i Oslo Parkvesen i 1960, med hagearkitektene Morten Grindåker og Egil Gabrielsen som tekniske konsulenter. Parkplanen omfatter både den trekantede plassen vest for bygningen (Skillebekkparken) og det sørvendte arealet i vinkelen mellom høy- og lavblokken. Begge områdene utgjorde deler av hagen ved villaen Rosenborg som sto på eiendommen tidligere. Skillebekkparken omfattes ikke av fredningen.
Eier av eiendommen er Entra Eiendom A/S.

Oppdatert 14. oktober 2004 © Riksantikvaren

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
29. oktober 14Utviklingsnett: Kulturminneplaner i kommuner – nok en gang