r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Sporene etter norsk historie i Grytviken i dag. Foto: Siri Wolland/Riksantikvaren.
  17. juli 2017

  Norsk historie i Antarktis

  Nordmenn i Antarktis og de subantarktiske områdene har etterlatt seg mange kulturminner. De kan og bør bevares.
 • Feltet hvor arkeologene begynner å få frem rester av trebygning. I stolpehullet fra kirke 4 står Reidar Øiangen og måler, mens Michael A. James tar prøve fra et gulvlag.
  13. juli 2017

  Status fra utgravningene av Klemenskirken

  En stolpe fra den hittil eldste delen av Klemenskirken har nå blitt datert til rundt år 1009. Arkeologene har også funnet rester av en døpefont i stolpehullene, som kan tyde på at det har vært en enda eldre kirke i nærheten.
 • Kalven seter. Foto: Tom Gustavsen
  6. juli 2017

  Bevaring av kulturminner er lønnsomt

  Den ferske rapporten fra Kulturminnefondet viser hvordan tilskuddsordninger fører til verdiskapning og kvalitetsheving av norske kulturminner.
Flere nyheter