Drammensveien 60, tidligere bygning for Rikstrygdeverket i Oslo kommune

Drammensveien 60 er et tidstypisk, offentlig signalbygg tegnet for Rikstrygdeverket av arkitekt F.S. Platou. Bygningskomplekset ble bygget i 1958-60 og består av en høyblokk i 10 etasjer, en lavblokk i 2-3 etasjer og et parkanlegg.

Anlegget er oppført av plaststøpte og prefabrikerte elementer. I fasadene er det aluminiumsplater og betongplater med frilagt singel.

Bygningskomplekset har kunstnerisk utsmykning både i eksteriør og interiør i form av aluminiumsornamenter på lavblokkens fasade og maleri-, skulptur- og glassarbeider i auditorium og kantiner. Billedteppet som opprinnelig hang i foyeren ved auditoriet og oljemaleriet som hang i hovedvestibylen, finnes ikke lenger i bygningen.

Anlegget er svært autentisk, men det er foretatt lite heldige vindusutskiftninger de senere årene. Disse forringer fasadene og gir betydelig mindre lysinnslipp i bygget. Tilbakeføring til vinduer i opprinnelig utforming er ønskelig. Hovedvestibylen er oppdelt i flere mindre rom med nyere lettvegger. Også her er tilbakeføring ønskelig.

Hageanlegget ble tegnet av plansjef E.Strøm i Oslo Parkvesen i 1960, med hagearkitektene Morten Grindåker og Egil Gabrielsen som tekniske konsulenter. Parkplanen omfatter både den trekantede plassen vest for bygningen (Skillebekkparken) og det sørvendte arealet i vinkelen mellom høy- og lavblokken. Begge områdene utgjorde deler av hagen ved villaen Rosenborg som sto på eiendommen tidligere. Skillebekkparken omfattes ikke av fredningen.
Eier av eiendommen er Entra Eiendom A/S.

Oppdatert 14. oktober 2004 © Riksantikvaren

Kalender

jun juli 2014 aug
  m t o t f l s
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
01. august 14Fredning av Skippergata 43 i Kristiansand, bygården til eidsvollsmannen Peder Johnsen
02. august 14Fredning av Terningen skanse på Elverum
16. august 14Fredning av Fredriksten festning
01. september 14Boklansering: De kom fra alle kanter - eidsvollsmennene og deres hus
18. september 14Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner