Haugastøl stasjon og Sløtfjord vokterbolig på Bergensbanen, Hol kommune i Buskerud

Fredningen omfatter også uthusbygningen på stasjonsområdet. Jernbaneparsellen Voss - Taugevatn - Gulsvik på Bergensbanen ble ferdigstilt i 1908. Haugastøl ligger på strekningen Taugevatn - Gulsvik  Stasjonsbygningene er tegnet av Paul Armin Due (1835 - 1919) i overgangsperioden  mellom den nasjonalromantiske dragestilen og jugendstilen. Stasjonene på Finse og Myrdal er bygget etter samme type. De er alle bygget i halvannen etasje med bruk av lokal stein i første etasje og bindingsverk i halvetasjen over.

Stasjonsbygningen på Haugastøl ble ominnredet i 1963, og det ble bl.a. installert toaletter. Uthusbygningen er oppført i bindingsverk. Vokterboligen inneholder to leiligheter og er bygget i fuget gråsteinsmur med bindingsverk med stående staffpanel i annen etasje. Bygningene er godt vedlikeholdte.

 

Oppdatert 11. oktober 2004 © Riksantikvaren

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
18. september 14Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner
29. oktober 14Utviklingsnett: Kulturminneplaner i kommuner – nok en gang