r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

Flere nyheter

Arrangementer

8. februar - 9. februar

Utviklingsnett: Håndverksfagene

Se alle

Publikasjoner

Riksantikvaren gir ut egne publikasjoner, faktaark og andre typer informasjonsskriv.

 

Se oversikt over publikasjonene 

Bevaringsprogram

Gjennom ti bevaringsprogram arbeides det med å sette i stand fredete og fredningsverdige kulturminner i Norge.

 

Les mer om bevaringsprogrammene

Kulturminne i kommunen (KIK)

Målet med KIK-prosjektet er å styrke kompetansen om kulturminne i kommunane og få betre oversikt over verneverdige kulturminne.

Les meir om KIK-prosjektet her