Fredning av Holmengrå laksefiskevær, Sør-Varanger kommune i Finnmark

Fredningen omfatter bygninger og andre installasjoner inklusive hovedkonstruksjon, eksteriør, interiør, plan- og romløsninger med detaljer. Dessuten kjente og ukjente tufter og ruiner fra nyere tid, og et område på land og til havs i tilknytning til fiskeværet.

Laksefiskeværet Holmengrå ble etablert på slutten av 1800-tallet av kvener(finner) fra Bugøynes i Sør-Varanger som kom fra Nord-Finland på midten av forrige århundre for bl.a. å delta i havfiske etter laks. Disse var en del av den store kvenske (finske) innvandringen til Nord-Norge på 1700- og 1800-tallet. Fiskeværet består av åtte familieenheter som hver består av hytte, laksegamme, og flathjell. I tillegg har noen av enhetene bu, badstu, ishus eller utedo. Fellesanlegg er langbu, garn- og nothjeller, og vannkilde. Alle enhetene har trekonstruksjon, punktvis bæring av stein, stolper eller syllstokker og er forankret i grunnen med barduner. De fleste er kledd med trepanel. Til sammen utgjør Holmengrå laksefiskevær et eksempel på et bygningsmiljø og gamle bevarte driftsformer som er bevart og i bruk i vår tid. Som anlegg er det sjeldent på landsbasis, og representerer viktige næringselement i Finnmark fylke og landsdelen forøvrig.

Oppdatert 08. oktober 2004 © Riksantikvaren

Kalender

jul august 2014 sep
  m t o t f l s
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
02. august 14Fredning av Terningen skanse på Elverum
16. august 14Fredning av Fredriksten festning
01. september 14Boklansering: De kom fra alle kanter - eidsvollsmennene og deres hus
18. september 14Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner