Minnefinnerne på Filtvet

Artikkelserien "Kulturarv i tiden" setter søkelys på aktuelle temaer innenfor kulturminnevern og kulturminneforvaltning.

”Minnefinnerne” fra Filtvet skole har blant annet lært om vinproduksjon på Røed gård. Siden 1886 har flere generasjoner Wittussen laget ”Golden Power” av rabarbra. Fra venstre: Karl Henrik Wittussen, Vetle Hjort og Elisabeth Kolstad, 7. klasse. Foto: Signe Ihlen Tønsberg, Riksantikvaren

- Når jeg tenker på hva et kulturminne betyr så er det noe som har vært for lenge siden. Dette sier Vetle Wittussen fra 7. klasse på Filtvet skole. Sammen med klassekamerater har 12-åringen vært med på prosjektet "Kulturminner i Hurum", eller "Minnefinnerne" som elevene kaller seg.

Av Signe Ihlen Tønsberg

- Det jeg husker best var siste dagen da vi spiste boller og drakk ripssaft på butikken, forteller Elisabeth Kolstad fra samme klasse.

I nærmiljøet
Både Vingården, den nedlagte butikken Laachegården, det fredete fyret Filtvet, Filtvet skole, den gamle skolestua Lindestua, Filtvet kirke og det privateide sommerstedet "Maren-Andrea"-huset er kulturminner som elevene fikk jobbe med i forskjellige grupper. Kurset var satt sammen med både teori i klasserommet, og praksis ute på hvert kulturminne.

Rokokko
- Jeg husker godt da vi lærte om rokokkovinduer. Læreren viste bilder i musikkrommet. Da kjente jeg igjen vinduene hjemme, sier Vetle.
- Noe av det vanskeligste var å tegne Vingården, sier klassekameraten Karl Henrik Hjort.
Elevene intervjuet folk som kunne fortelle. De lærte å bruke kilder. Barna tegnet og målte opp bygninger. "Minnefinnerne" fotograferte og laget rollespill. Hver gruppe laget til slutt egen veggavis med tekst og bilder. Det ble også laget en utstilling med gjenstander fra den gamle skolestua, og det tatt opp en video.
En egen pr-gruppe skulle lage pressemeldinger, sende ut flygeblader og invitasjoner til kursavslutningen.
Avslutningen ble et verdig punktum med "Minnefinnerkonkurranse" hvor hver elev fikk et diplom for deltakelse. Det skulle møte fram mange da 12-åringene presenterte arbeidene sine for medelever, slekt og venner.

- Barna skulle føle nærhet til kulturminnene. Foreldre, besteforeldre og andre fra lokalmiljøet bidro positivt ved å åpne dører og fortelle elevene det de kunne, forteller prosjektleder Hilde Thorud fra Hurum kommune. Med seg på å legge til rette for et vellykket ”Minnefinnerkurs” hadde hun Turid Kolstadløkken fra Buskerud Fylkeskommune, Anne Askheim og Tuva Østli Andresen fra Filtvet skole. Foto: Signe Ihlen Tønsberg, Riksantikvaren
Ringvirkninger
Filtvet skole setter i gang "Minnefinnerkurset" igjen til høsten.
Kurset skulle også inspirere i eldre rekker. I dag møtes "Besteforeldregruppa" hver fredag på skolen. Deres jobb er å spore opp gamle bilder fra Hurumlandet.
- "Minnefinnekurset" på Filtvet var en del av arbeidet med "Kommunedelplanen for kulturminner og miljøer". Vi vil derfor også tilby kurset på de tre andre skolene i Hurum. På sikt ønsker vi å kunne tilby minnefinnekurs til skolene i Buskerud, gjerne som en del av "Den kulturelle skolesekken", sier kulturvernkonsulent Turid Kolstadløkken.

Kommunedelplan
- Ved å sette fokus på det fysiske nærmiljøet ønsker vi at elevene får økt interesse for å ta vare på historien og tradisjonene i sine nære omgivelser, sier prosjektleder Hilde Thorud fra kommunen.
Hurum kommune har utarbeidet ”Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer” som innbefatter "Minnefinnerkurset" for barn og ungdom i grunnskolen. Arbeidet med planen har vært støttet av Riksantikvaren.
-  Barn skal bevisstgjøres på hva kulturminner er og hvor de finner dem, sier Thorud.
- Det er helt avgjørende for et godt kurs at det blir gjort et godt forarbeid. Vi var mange som jobbet på lag i forkant av kurset på Filtvet. Samarbeidet mellom skole, kommune og fylkeskommune, er også avgjørende for resultatet.
- Noe av det aller viktigste er at de kulturminnene vi plukker ut som oppgaver for elever, er i gang- og sykkelavstand fra skolen, sier Thorud.

Samarbeid
Foruten Hurum kommune har "Minnefinnerkurset" på Filtvet skole vært et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, det lokale biblioteket, lokalhistorisk arkiv og eiere av verneverdige bygninger.
- Fylkeskommunen ville sette fokus på kulturminner. Det er viktig at vi ser betydningen av å bevare og leve med dem. Derfor er det riktig å begynne med barna. På "Minnefinnerkurset" på Filtvet har det vært en konstruktiv og god kontakt hele veien – ikke minst også med skolen som var positiv fra første stund, sier Turid Kolstadløkken.
"Minnefinnerkurset" på Filtvet kom i stand etter inspirasjon fra Larvik kulturskole som har et tilsvarende opplegg. 

Les også artikkel om minnefinnere i Larvik publisert i La Stå tidligere.

Oppdatert 28. februar 2007 © Riksantikvaren

Nyheter

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
29. oktober 14Utviklingsnett: Kulturminnearbeid i kommunene – nok en gang