r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Klungset leir
  28. september 2015

  Klungset leir i Fauske fredet

  Klungset leir er et av få bevarte lasaretter fra andre verdenskrig. Her ble tyske soldater, ingeniører, entreprenører og sivile arbeidere behandlet under krigen.
 • Solhaug2
  24. september 2015

  Fredet løkkeanlegg i Larvik

  Riksantikvaren har vedtatt fredning av Solhaug i Larvik kommune. Solhaug er et helhetlig løkkeanlegg fra annen halvdel av 1800-tallet og er sjeldent godt bevart.
Flere nyheter

Publikasjoner

Riksantikvaren gir ut egne publikasjoner, faktaark og andre typer informasjonsskriv.

 

Se oversikt over publikasjonene 

Bevaringsprogram

Gjennom ti bevaringsprogram arbeides det med å sette i stand fredete og fredningsverdige kulturminner i Norge.

 

Les mer om bevaringsprogrammene