Utgravning ved Jernbanetorget

På området rundt Jernbanetorget har arkeologer funnet spor etter Oslos havnehistorie. Omleggingen av kollektivknutepunktet er av så stor samfunnsmessig betydning at Riksantikvaren gir tillatelse til å fortsette arbeidene. Forutsetningen er at Sjøfartsmuseet først får gjøre en arkeologisk utgravning.

Arkeolog Susanne Pettersson viser fram utgravningene. Foto: Mette Møller Mork©Riksantikvaren
På området rundt Jernbanetorget har arkeologer funnet spor etter Oslos havnehistorie. Omleggingen av kollektivknutepunktet er av så stor samfunnsmessig betydning at Riksantikvaren gir tillatelse til å fortsette arbeidene. Forutsetningen er at Sjøfartsmuseet først får gjøre en arkeologisk utgravning.

Det er grunn til å tro at arkeologene her har kommet over en av de siste bevarte delene av havneområdet til Christiania, midt i Statens Vegvesens omfattende omleggingsarbeider på Jernbanetorget. 

Havnehistorie
Funnet omfatter tykke, sjøavsatte kulturlag fra 16-1700-tallet. Kulturlagene inneholder avfall fra båttrafikken på en del av Oslos havneområde vi kjenner svært lite til, samt store mengder avfall fra byen og dets befolkning. Det er også flere større sammenhengende trekonstruksjoner registrert i området. Det er uklart hvilken funksjon disse har hatt og hvor gamle de er. Arkeologene har også funnet beinrester, keramikk, glass, krittpiper, ballast, treverk, samt annet liknende materiale.


Jernbanetorget under vann
Sjøen har stått omtrent 1,2 m høyere på 1700-tallet enn i dag. Dagens Jernbanetorget lå den gang under vann, og området var farbart for mindre fartøyer. Tidligere er det funnet et skipsvrak lenger nord, ved nedgangen til Jernbanetorget T-banestasjon fra Europarådets plass. Dette viser at området har vært seilbart. Den arkeologiske undersøkelsen som nå pågår ved Jernbanetorget kan bli viktig for forståelsen av Christianias utvikling og ekspansjon.

Forventer ikke forsinkelser
Kulturminnet har stor vitenskapelig verdi, og det er viktig å sikre kildematerialet. Dette gjøres i dette tilfellet best ved en arkeologisk utgraving. Det er ikke forventet at utgravningene vil skape forsinkelser i omleggingen av Jernbanetorget kollektivknutepunkt. Utgravningsarbeidet skal avsluttes innen fredag 20. juni.

 

Oppdatert 10. juni 2008 © Riksantikvaren

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
29. oktober 14Utviklingsnett: Kulturminneplaner i kommuner – nok en gang