r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Dombås kino fra 1942. Foto: Magnhild Apeland, Oppland fylkeskommune
  9. oktober 2015

  Dombås kino fredet

  Torsdag 8. oktober ble Dombås kino fredet av Riksantikvaren. Med fredningen følger et tilskudd på 300.000 kroner til å sette i stand fasaden.
 • Detalj fra Riksantikvarens grafiske profil
  7. oktober 2015

  Statsbudsjettet 2016

  Regjeringen foreslår en tiltakspakke til fartøyvern på 40 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016. Budsjettet på kulturminnefeltet ellers har fått en svak nedgang.
 • Stegaros
  6. oktober 2015

  Kulturarven i verneområder

  Nå lanseres en veileder om forvaltning av kulturminner i områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Veilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren.
Flere nyheter

Publikasjoner

Riksantikvaren gir ut egne publikasjoner, faktaark og andre typer informasjonsskriv.

 

Se oversikt over publikasjonene 

Bevaringsprogram

Gjennom ti bevaringsprogram arbeides det med å sette i stand fredete og fredningsverdige kulturminner i Norge.

 

Les mer om bevaringsprogrammene