r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Aktuelt

 • Sporene etter norsk historie i Grytviken i dag. Foto: Siri Wolland/Riksantikvaren. 17. juli 2017

  Norsk historie i Antarktis

  Nordmenn i Antarktis og de subantarktiske områdene har etterlatt seg mange kulturminner. De kan og bør bevares.
 • Feltet hvor arkeologene begynner å få frem rester av trebygning. I stolpehullet fra kirke 4 står Reidar Øiangen og måler, mens Michael A. James tar prøve fra et gulvlag. 13. juli 2017

  Status fra utgravningene av Klemenskirken

  En stolpe fra den hittil eldste delen av Klemenskirken har nå blitt datert til rundt år 1009. Arkeologene har også funnet rester av en døpefont i stolpehullene, som kan tyde på at det har vært en enda eldre kirke i nærhet...
 • Kalven seter. Foto: Tom Gustavsen 6. juli 2017

  Bevaring av kulturminner er lønnsomt

  Den ferske rapporten fra Kulturminnefondet viser hvordan tilskuddsordninger fører til verdiskapning og kvalitetsheving av norske kulturminner.
 • Gården Sud-Åbø i Telemark er nå fredet. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren 30. juni 2017

  Gården Sud-Åbø fredet

  I Hjartdal i Telemark ligger gården Sud-Åbø. Gården har vært i drift helt fra middelalderen og fram til 1960-tallet. Nå er den fredet av Riksantikvaren.
 • Metallsøk. Foto: Vibeke Lia, Vestfold fylkeskommune 29. juni 2017

  Nye retningslinjer for privat metallsøking

  Metallsøking fører til funn av mange arkeologiske gjenstander som er viktige for forskning, formidling og forvaltning. Riksantikvaren har nå laget retningslinjer for privat bruk av metallsøker.
 • Grip fyr 29. juni 2017

  Fyr fra sør til nord

  Mens mange av fyrene langs kysten er lett tilgjengelige, ligger andre langt utenfor allfarvei og får av naturlige grunner så å si aldri besøk.
 • Merdø i dag 29. juni 2017

  Uthavna Merdø

  En gang var Merdø en av de viktigste uthavnene langs Agderkysten.
 • Arkeologisk funn. Foto: Unn Yilmaz@Telemark fylkeskommune 28. juni 2017

  Vil gjere utgravingsdokumentasjon tilgjengeleg

  Prosjektet Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED) vil gjere digital utgravingsdokumentasjon opent tilgjengeleg slik at forskarar, studentar og andre interesserte får fri tilgang. No har prosjektet fått stø...
Gå til arkiv

Riksantikvarens nyhetsbrev

Tildelingsbrevet 2017

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Last ned tildelingsbrevet til Riksantikvaren på regjeringen.no.