r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Hva betyr egentlig ordene vi bruker i kulturminneforvaltningen?

Anlegg var et av de nye ordene som kom inn i Ordforklaringer i 2017. Ett eksempel på anlegg kan være grøntanlegg, som Frognerparken i Oslo som vi ser på dette bildet. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren

Skriv

Ordforklaringer er en liste med ca. 40 ord som ofte brukes av kulturminneforvaltningen. Kjenner du til disse ordene? I år har to nye ord kommet til. 

Hva er tanken bak Ordforklaringer?

Ordforklaringer inneholder begreper som kan være vanskelig å forstå eller mangetydige, og en forklaring på hva de innebærer. Den skal gi grunnlag for en felles forståelse for hva som ligger i begrepene, slik at de blir brukt på samme måte innen kulturminneforvaltningen.

Listen kan også være til hjelp for folk flest. Det er ikke alltid så enkelt å skjønne forvaltningens fagterminologi.

Årets nye ord

Riksantikvaren reviderer Ordforklaringer årlig. I årets revisjon ble to nye ord inkludert i listen: anlegg og antikvariske retningslinjer.

Se hvordan disse ordene, og de øvrige begrepene, blir forklart i Ordforklaringer på bokmål og på nynorsk.