r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Vikinggrav Verdensarv 5. juli 2015

  Viking-nominasjonen må omarbeides

  "Kulturminner fra vikingtiden»" er nominert til UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. På Verdensarvkomiteens møte i Bonn ble det lørdag 4. juli slått fast at nominasjonen må omarbeides.
 • Herrodd i Asker: skisse av Magnus Poulsson, 1940 29. juni 2015

  Arkitekthjem fredet

  Herrodd i Asker var arkitekten Magnus Poulssons egen bolig, og er et sentralt byggverk i nyere norsk trearkitektur.
 • Trekurset 25. juni 2015

  Kurs i trekonservering

  Riksantikvaren tilbyr kurs i trekonservering som videreutdanning, til fagfolk som har vern av kulturminner i tre som sitt arbeidsfelt. Nå er det åpent for å søke om plass på vårens kurs, og vi oppfordrer fagfolk fra norsk...
 • Skodjebruene i vakker natur. Foto: Trine Dahl 23. juni 2015

  Skodjebruene er no freda

  Dei vakre Skodjebruene i Møre og Romsdal er tekniske og arkitektoniske meisterverk frå tidleg på 1900-talet.
 • Bildet viser et gjenåpnet beiteområde i Engan/Ørnes i Sørfold kommune. Foto: Oskar Puschmann 18. juni 2015

  Gjengroingen kan bremses

  Direktørene i Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren skriver i Nationen om den felles satsingen "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket".
 • Krossobanen med "tyttebæret" på vei opp fjellet. Foto: ©Per Berntsen 4. juni 2015

  Fredninger på Rjukan

  Fredag 29. mai ble Vemork gamle kraftstasjon på Rjukan fredet. Det samme ble også Krossobanen og Såheim kraftstasjon i fjell.
Gå til arkiv