r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Møvik fort ved innseilingen til Kristiansand er del av den tyske okkupasjonsmaktens forsvarslinje fra andre verdenskrig. Fortet ble fredet i 2012 og en av verdens største landbaserte kanoner, som er avbildet her, står fremdeles på kystfortet. Foto: Arild Andersen, Kristiansand kanonmuseum 23. januar 2015

  Vil registrere krigens kulturminner

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og riksantikvar Jørn Holme oppfordrer i et brev alle landets kommuner til å registrere og formidle kulturminner fra den andre verdenskrigen.
 • Gården Stenberg på Toten har 12 fredete hus fra 17-og 1800-tallet. Anlegget er en del av Mjøsmuseet. Foto: Arve Kjersheim©Riksantikvaren 13. januar 2015

  Oppland er ferdig med fredingsgjennomgangen

  Oppland fylkeskommune og Riksantikvaren har gått gjennom alle fredingane i fylket frå perioden 1923-1979. Med dette er prosjektet fredingsgjennomgangen avslutta.
 • Turgåere på Slottsfjellet i Tønsberg 12. januar 2015

  Friluftslivets år

  Friluftslivets år 2015 åpnes 13. januar med arrangementer over hele landet.
 • Bildet viser Drillveita i Trondheim. Foto: Cornelis Horn Evensen, Riksantikvaren 30. desember 2014

  Riksantikvaren tar tempen på kommunane

  Kommunane har ei viktig rolle i å ta vare på kulturminne. Riksantikvaren har brukt data kommunane sjølve rapporterer inn til KOSTRA til å rangere kommunane si kulturminneforvalting.
 • 19. desember 2014

  Freder Tirpitz og Blücher

  Riksantikvaren freder to skipsvrak fra andre verdenskrig. Både vraket etter krysseren Blücher (Drøbaksundet, Frogn) og vrakrestene etter slagskipet Tirpitz (Håkøya, Tromsø) er i dag vedtatt midlertidig fredet.
 • Akershus festning. Fasaden sett fra vest. Foto: Forsvarsbygg nasjonale festningsverk 17. desember 2014

  Hele Akershus festning er nå fredet

  I dag, 17. desember, ble fredningen markert med et arrangement på festningen. Senere på ettermiddagen feires dette også med fyrverkeri over Oslo.
Gå til arkiv