r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Herrodd i Asker: skisse av Magnus Poulsson, 1940 29. juni 2015

  Arkitekthjem fredet

  Herrodd i Asker var arkitekten Magnus Poulssons egen bolig, og er et sentralt byggverk i nyere norsk trearkitektur.
 • Trekurset 25. juni 2015

  Kurs i trekonservering

  Riksantikvaren tilbyr kurs i trekonservering som videreutdanning, til fagfolk som har vern av kulturminner i tre som sitt arbeidsfelt. Nå er det åpent for å søke om plass på vårens kurs, og vi oppfordrer fagfolk fra norsk...
 • Skodjebruene i vakker natur. Foto: Trine Dahl 23. juni 2015

  Skodjebruene er no freda

  Dei vakre Skodjebruene i Møre og Romsdal er tekniske og arkitektoniske meisterverk frå tidleg på 1900-talet.
 • Bildet viser et gjenåpnet beiteområde i Engan/Ørnes i Sørfold kommune. Foto: Oskar Puschmann 18. juni 2015

  Gjengroingen kan bremses

  Direktørene i Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren skriver i Nationen om den felles satsingen "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket".
 • Krossobanen med "tyttebæret" på vei opp fjellet. Foto: ©Per Berntsen 4. juni 2015

  Fredninger på Rjukan

  Fredag 29. mai ble Vemork gamle kraftstasjon på Rjukan fredet. Det samme ble også Krossobanen og Såheim kraftstasjon i fjell.
 • Vemork kraftstasjon. Foto:©Per Berntsen 29. mai 2015

  Vemork fredet i dag

  Åstedet for tungtvannsaksjonen på Vemork på Rjukan er nå fredet. Med fredningen er også viktig norsk industrihistorie bevart for ettertiden.
 • På Hjerleid i Dovre kommune har man i en årrekke undervist i tradisjonelt håndverk. Bildet viser et næmingoppdrag. Næmingene (elevene) restaurerer et hestgjeterstue i Nordherad i Vågå. Foto: Steinar Moldal 29. mai 2015

  Har du kandidater til Riksantikvarens kulturminnepris?

  Riksantikvarens kulturminnepris skal hedre det viktige arbeidet som gjøres for godt kulturminnevern i lokalmiljøene. Nå er det klart for å nominere gode kandidater til årets pris. Nominasjonsfristen er 30. juni.
Gå til arkiv