r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Hvitt hus fra 1936 med snø på taket 24. april 2017

  Energieffektivisering av gamle hus

  En ny undersøkelse viser at eldre bolighus kan bli klimavennlige, uten at det går på bekostning av viktige kulturminneverdier.
 • Levende bymiljø på Bakklandet i Trondheim. Foto: Riksantikvaren 28. mars 2017

  Lanserer bystrategi

  På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren laget en bystrategi. Den varsler om en kursendring. Riksantikvaren vil ha mer tilpasning og mindre kontrast i historiske bymiljøer.
 • Rikstrygdeverket. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren 17. mars 2017

  Rikstrygdeverket er fredet

  Riksantikvaren har fredet det tidligere administrasjonsbygget for Rikstrygdeverket på Skillebekk i Oslo.
 • M/K «Fuglø» blir ferdigstilt i 2017 etter en omfattende restaurering. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren 6. mars 2017

  Tilskudd til fartøy i 2017

  Riksantikvaren fordeler 60 millioner kroner til fartøyvern i 2017. Tilskuddene går til antikvarisk istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.
 • Utgravingsfeltet i Søndre gate, slik det så ut 1. mars 2017. Foto: NIKU 3. mars 2017

  Mer arkeologi i Trondheim

  Da arkeologer høsten 2016 fant det som trolig er restene av Klemenskirken til Olav den hellige, var sensasjonen et faktum. Funnet ble gjort i Søndre gate i Trondheim sentrum, og i februar i år startet de arkeologiske unde...
 • Reins kloster i Rissa kommune i Sør-Trøndelag får verdiskapingsstøtte i 2017. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren 28. februar 2017

  Verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren

  Siden 2006 har Riksantikvaren gitt støtte til en rekke verdiskapingsprosjekter. I år får rundt 30 prosjekter verdiskapingsmidler, fra Porsanger i Finnmark til uthavner i Agder-fylkene.
Gå til arkiv