r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Her er hjemmene til eidsvollsmennene

Illustrasjon: Riksantikvaren

Skriv

Nå lanseres boken om de 112 eidsvollsmennene og deres hus. Boken byr på et nærmere bekjentskap med alle eidsvollsmennene, samtidig som den forteller om viktige sider ved norsk bygningsarv og det historiske året 1814.

Boken «De kom fra alle kanter – eidsvollsmennene og deres hus» er Riksantikvarens hovedsatsing ved Grunnlovsjubileet. Den gir et levende bilde av de 112 representantene som møtte på Eidsvoll for 200 år siden og av deres boliger i 1814: fra fornemme adelsseter og embetsmannsboliger til bygårder og enklere tømmerstuer.                          

─ Vi ville vite mer om hvor representantene kom fra, hva slags levekår og bakgrunn eidsvollsmennene hadde. Det har vært et utrolig spennende arbeid å finne frem til alle husene, nesten som en politietterforskning i noen tilfeller. Flere av hjemmene var helt ukjente for oss på forhånd, sier riksantikvar Jørn Holme, som er redaktør for boken.                          

─ Vi har funnet frem til 111 av 112 hus. Om lag femti av dem står ennå den dag i dag, selv om mange er ombygget, sier han.

Blant overraskelsene var hjemmet til eidsvollsmann og underoffiser Peder Johnsen i Skippergata 43 i Kristiansand. I 1814 hadde det beskjedne huset kun én etasje, og ni av Johnsens barn ble født her. Nå er huset satt i stand og fredet. Det dukket også opp et hittil ukjent eidsvollshjem i Oslo, vegg i vegg med Riksantikvarens kontor! Det viste seg at professor Georg Sverdrup leide bolig i Dronningens gate 11 («Magistratgården») i 1814, der Fortidsminneforeningen har sine lokaler i dag.                          

Boken rommer bidrag fra 44 dyktige fagfolk fra alle landets fylker. Redaksjonen består for øvrig av Lars Roede, Ulf Holmene, Anja Heie og Tone Svinningen (billedredaktør).                          

Boken tar for seg eidsvollsmennene og deres hus i fylke for fylke. Historien om de tre mennene fra Finmarkens Amt, som ikke rakk frem til Eidsvoll i tide, er også med i boken. Nordlands Amt gjennomførte ikke noe valg, fortellingen om dette er også med.                          

«De kom fra alle kanter – eidsvollsmennene og deres hus» gis ut på Cappelen Damm.                          

Les mer om Riksantikvarens satsing i forbindelse med Grunnlovsjubileet 1814-2014.