r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Tilskudd til krigsminneprosjekter

Elverum folkehøgskole får 450 000 kroner i tilskudd til tilbakeføring av kongerommet, der kong Haakon ga sitt nei 10. april 1940. Foto: Jan Anderssen, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren har fordelt rundt fem millioner kroner til ulike krigsminneprosjekter. Pengene skal gå til bevaring av kulturminner fra andre verdenskrig.

Tidligere i år oppfordret klima- og miljøminister Tine Sundtoft og riksantikvar Jørn Holme alle landets kommuner til å registrere og formidle kulturminner fra den andre verdenskrigen.

I den forbindelse har Riksantikvaren lyst ut midler til istandsetting, skilting og skjøtsel av krigsminner, og til verdiskapingstiltak knyttet til kulturminner fra andre verdenskrig.

4,9 millioner kroner er fordelt på 32 prosjekter. I alt kom det inn 82 søknader.

─ Sporene etter andre verdenskrig er i ferd med å bli borte, derfor er det viktig å sikre utvalgte deler slik at historien ikke blir glemt. Det store antallet søknader viser at det er mange som engasjerer seg for å bevare disse kulturminnene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

─ Vi mottok mange gode søknader, særlig fra Nord-Norge. 12 av prosjektene som får støtte er fra de tre nordfylkene. Historien om krigen i Nord-Norge har fått ufortjent lite oppmerksomhet, og bør løftes mer frem. Vi ser frem til å følge spennende prosjekter fremover, sier riksantikvar Jørn Holme.

Disse prosjektene har fått tilskudd:

  
Akershus
Istandsetting og skilting av tysk vakthytte, Fet kommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 75 000 kroner.

Finnmark
Tilrettelegging og formidling av kystfortruinene i Gamvik og Mehamn, samt formidling av historien om Hopseidet. Ved Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 80 000 kroner.

Registrering og dokumentasjon av krigsminner i Komagdalen, Langbunes og steder i Vardø og Vadsø kommuner knyttet til partisanerhistorien. Utarbeidelse av skjøtselsplan for Kibergnes kystfort. Ved Sør-Varanger Museum.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 150 000 kroner.

Utarbeiding av plan for tilrettelegging av Porsangneset (Nordkapp kommune) som formidlingsarena for krigshistorie i Finnmark. Ved museene for kystkultur og gjenreisning.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 200 000 kroner.

Hedmark
Istandsetting av løe på Åsnes som ble brukt til radiolytting under krigen.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 125 000 kroner.

Tilbakeføring av kongerommet på Elverum folkehøgskole.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 450 000 kroner.

Skilting og merking av flyktningerute og sti til kurerhytta Rævhølet, Engerdal kommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 20 000 kroner.

Hordaland
Istandsetting og skilting av Botnahytta (motstandshytte) i Samnanger kommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 200 000 kroner.

Istandsetting av fengselsceller i Gestapos hovedkvarter i Bergen, hvor det planlegges etablert et Gestapomuseum. Ved Gestapomuseets Forening.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 200 000 kroner.

Istandsetting av forlegningsbrakke på Espeland leir. Ved Stiftelsen Espeland fangeleir.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 500 000 kroner.

Nordland
Skilting av et utvalg kulturminner knyttet til utbyggingen av den arktiske jernbane. Ved Stiftelsen Nordlandsmuseet.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 100 000 kroner.

Istandsetting og skilting av krigsminner, samt etablering av turstier for å formidle krigshistorien, i Hamarøy kommune. Ved Hamarøy kommune i samarbeid med Hamarøy Krigsminnemuseum.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 150 000 kroner.

Skilting av krigsfangeleir i Bø på Engeløya. Ved Nordlandsmuseet i samarbeid med Steigen historielag.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 40 000 kroner.

Skilting av «Blodveien». Undervisningsopplegg. Hemnes/Vefsn.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 80 000 kroner.

Oppland
Skilting og tilrettelegging av Rudsetra (motstandshytte), Lunner kommune. Ved Valdresmusea.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 110 000 kroner.

Istandsettingstiltak på Bagnsbergatn. Ved Sør-Aurdal kommune og Valdresmusea.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 120 000 kroner.

Skilting og tilrettelegging av Osvaldgruppas forlegninger. Ved Vestre Toten kommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 40 000 kroner.

Oslo
Formidling og synliggjøring av krigsminner.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 100 000 kroner.

Rogaland
Istandsetting av bunker, Karmøy. Ved Arquebus krigshistoriske museum.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 140 000 kroner.

Dokumentasjon og skilting av krigsminner knyttet til tysk industrivirksomhet og fangehistorie i Sauda under andre verdenskrig. Ved Sauda kommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 90 000 kroner.

Mulighetsstudie for ny bruk av kommunalt eide bygg i Vatneleiren. Ved Sandnes kommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 50 000 kroner.

Sør-Trøndelag
Skilting av to krigsminner langs kurerruter, Nessbua i Lauvvola og Minnestein ved Finnkoisjøen. Ved Tydal kommune i samarbeid med Selbu og Tydal Historielag.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 25 000 kroner.

Kartlegging og skilting av sjøflyhavn og tunnelanlegg fra andre verdenskrig. Ved Malvik kommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 20 000 kroner.

Telemark
Industriarkeologisk utgravning av tungtvannskjelleren under Hydrogenfabrikken på Rjukan. Ved Telemark fylkeskommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 700 000 kroner.

Troms
Informasjonsskilt om historien til Skattøra flyplass. Ved Tromsø kommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 45 000 kroner.

Istandsetting av Vanntårnet i Storfjord. Ved Storfjord kommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 45 000 kroner.

Istandsetting, skilting og skjøtsel av fangeleir på Baddereidet og tysk befestning på Lavollen. Ved Kvænangen kommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 50 000 kroner.

Istandsetting av Kong Haakons badstu på Trangen, Balsfjord kommune. Ved Troms fylkeskommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 300 000 kroner.

Videreutvikle løypenett i fotsporene etter kamphandlingene ved Narvik. Formidlings- og undervisningsopplegg. Ved Lavangen kommune i samarbeid med Gratangen og Salangen.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 180 000 kroner.

Vest-Agder og Aust-Agder
Skilting og sikring av kystfort i Aust- og Vest-Agder. Ved Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 200.000 kroner.

Vestfold
Skilting av Torås kystfort. Ved Tjøme kommune i samarbeid med Interessegruppen for Torås fort.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 84 000 kroner.

Østfold
Skilting og formidling av krigshistorien knyttet til Fossum brogalleri. Ved Spydeberg kommune i samarbeid med Forsvarsbygg og Nasjonale festningsverk.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 250 000 kroner.