r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • I Sveio kommune i Hordaland har de kartlagt til sammen 2500 kulturminner og er nå klare med kulturminneplan. Bildet er fra Einstadbøvoll gard i Sveio. Foto: Sveio kommune 6. april 2016

  Kulturminneplaner i 50 nye kommuner

  Riksantikvaren gir i år 50 kommuner penger til å lage kulturminneplaner. Dermed har over halvparten av landets kommuner fått støtte til dette arbeidet.
 • Kvitsøy kirke 1. april 2016

  Kirkene inn i en ny tid

  Hvordan skal staten bidra til å ivareta kirkebygg med store kulturminneverdier etter at stat og kirke skiller lag? Dette spørsmålet stiller riksantikvar Jørn Holme og adm. dir. i KA, Frank Grimstad, i en kronikk i Aftenpo...
 • Grytøy 25. februar 2016

  Tilskudd til fartøy i 2016

  Med 40 millioner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet, kan Riksantikvaren nå fordele til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. Pengene går til istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.
 • Vemork kraftstasjon. Foto:©Per Berntsen 22. februar 2016

  Tilskudd til verdensarv

  Hvert år får norske verdensarvsteder tilskudd over statsbudsjettet. Vårt nyeste verdensarvsted, Rjukan-Notodden industriarv, får i år tilskudd på over 13 millioner kroner.
Gå til arkiv