r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Baroniet Rosendal i Kvinnherad kommune. Foto: May Britt Håbjørg, Riksantikvaren 20. november 2015

  Heile Baroniet Rosendal freda

  Baroniet Rosendal i Kvinnherad er Noregs einaste baroni. Slottet på Rosendal har vore freda sidan 1923. I dag vart resten av anlegget freda, inkludert parken og landskapet rundt.
 • Vamma kraftstasjon er den nederste av de tre stasjonene i den særegne delen av Glomma fra Øyeren til Eidsberg. Deretter går det dramatiske fosselandskapet over i et mer innsjølignende landskap nedenfor Valdisholm, som sees i øverste høyre hjørne. Foto: Østfold fylkeskommune. 10. november 2015

  Kulturhistoriske landskap i Østfold

  Ni landskap i Østfold er valgt ut til å være med i Riksantikvarens register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.
 • Birkelunden på Grünerløkka i Oslo er et fredet kulturmiljø. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren 28. oktober 2015

  Kulturarv − en investering for fremtiden

  Det lønner seg å satse på kulturminner. Det skriver lederne i Fortidsminneforeningen, Norsk Kulturminnefond, Stiftelsen Norsk Kulturarv og Riksantikvaren i en kronikk i Dagsavisen i dag.
 • Sandnes rådhus. Foto: Gro Persson, byantikvar i Sandnes 22. oktober 2015

  Desse kommunane er best på kulturminne

  Kommunane har ei viktig rolle i å ta vare på kulturarven. Riksantikvaren har brukt data som kommunane sjølve rapporterer i KOSTRA til å rangere dei. Oversikta viser at mange kommunar har blitt flinkare til å rapportere sa...
 • Ringebu stavkirke har fått nye spon på en rekke takflater og på spir. Vinduer er blitt reparert og kirkegårdsmurer er blitt utbedret. Gjennom stavkirkeprogrammet er det også gjort store konserveringsarbeider på kirkekunsten. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren 15. oktober 2015

  Alle stavkirkene er satt i stand

  130 millioner kroner har blitt brukt på å istandsette stavkirkene og kirkekunsten gjennom Riksantikvarens stavkirkeprogram. Det er gjort arbeid på alle de 28 stavkirkene i landet.
 • Dombås kino fra 1942. Foto: Magnhild Apeland, Oppland fylkeskommune 9. oktober 2015

  Dombås kino fredet

  Torsdag 8. oktober ble Dombås kino fredet av Riksantikvaren. Med fredningen følger et tilskudd på 300.000 kroner til å sette i stand fasaden.
 • Detalj fra Riksantikvarens grafiske profil 7. oktober 2015

  Statsbudsjettet 2016

  Regjeringen foreslår en tiltakspakke til fartøyvern på 40 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016. Budsjettet på kulturminnefeltet ellers har fått en svak nedgang.
 • Stegaros 6. oktober 2015

  Kulturarven i verneområder

  Nå lanseres en veileder om forvaltning av kulturminner i områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Veilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren.
Gå til arkiv