r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Dombås kino fra 1942. Foto: Magnhild Apeland, Oppland fylkeskommune 9. oktober 2015

  Dombås kino fredet

  Torsdag 8. oktober ble Dombås kino fredet av Riksantikvaren. Med fredningen følger et tilskudd på 300.000 kroner til å sette i stand fasaden.
 • Detalj fra Riksantikvarens grafiske profil 7. oktober 2015

  Statsbudsjettet 2016

  Regjeringen foreslår en tiltakspakke til fartøyvern på 40 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016. Budsjettet på kulturminnefeltet ellers har fått en svak nedgang.
 • Stegaros 6. oktober 2015

  Kulturarven i verneområder

  Nå lanseres en veileder om forvaltning av kulturminner i områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Veilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren.
 • Klungset leir 28. september 2015

  Klungset leir i Fauske fredet

  Klungset leir er et av få bevarte lasaretter fra andre verdenskrig. Her ble tyske soldater, ingeniører, entreprenører og sivile arbeidere behandlet under krigen.
 • Solhaug2 24. september 2015

  Fredet løkkeanlegg i Larvik

  Riksantikvaren har vedtatt fredning av Solhaug i Larvik kommune. Solhaug er et helhetlig løkkeanlegg fra annen halvdel av 1800-tallet og er sjeldent godt bevart.
 • Langs Telegrafruta i Nordland er det lagt ut 16 cacher i anledning åpningen av ruta 19. september. Telegrafruta ble opprinnelig anlagt i forbindelse med strekking av telegraflinja over Saltfjellet på 1860-tallet. Bildet er fra Krukkistua. Foto: Tormod Steen 18. september 2015

  På skattejakt langs historiske vandreruter

  I 2015 åpner Turistforeningen og Riksantikvaren flere historiske vandreruter. For å gjøre turen ekstra spennende, legger medlemmer i Geocaching Norge ut hundrevis av små skatter langs de historiske vandrerutene.
 • Flyktningeruta 10. september 2015

  Åpning av Flyktningeruta

  Flyktningeruta som starter ved Skullerudstua i Oslo ble brukt av kurerer og flyktninger under andre verdenskrig. 10. september gjenåpner Flyktningeruta, nå som en av seks historiske vandreruter i Friluftslivets år.
Gå til arkiv