r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Fredninger

Her finner du en oversikt over kulturminner som er fredet. Velg år i venstremenyen.

Nyeste fredninger:

 • Rikstrygdeverket

  Det tidligere administrasjonsbygget for Rikstrygdeverket i Oslo

  Det opprinnelige anlegget for Rikstrygdeverket på Skillebekk representerer statens satsing på sentrale velferdsordninger for befolkningen i etterk...
 • Forum kino

  Forum kino

  Då Forum kino i Bergen sto ferdig i 1946, var dette den største frittliggande kinobygniga i Skandinavia. Kinoen er eit markant eksempel på funksjo...
 • Kvalfjord i Vikna

  Låna på Kvalfjord

  Kvalfjord gård i Nord-Trøndelag er knyttet til den landbaserte handelsvirksomheten langs kysten som i liten grad er dokumentert.  Både jektefart,...
 • Tollboden i Kragerø

  Kragerø tollbod

  Kragerø tollbod ligger ned mot Blindtarmen, havnepromenaden i Kragerø sentrum. Tollboden forteller om kystbyens kulturhistorie tilbake til seilsku...