r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Fagdag: Risiko og verdi

Dato: 29. september 2016 10:00 - 29. september 2016 16:00
Sted: Fanehallen, Akershus festning
Påmeldingsfrist: 22. september 2016 00:00

Forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner (FORK) arbeider for økt bevissthet og kompetanse rundt krisehåndtering for kulturminner, slik at verdifulle kunst- og kulturhistoriske verdier ikke går tapt ved en krise.

FORK består av representanter fra Riksantikvaren, Kulturrådet, Kunst i offentlige rom (KORO), KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), Nordisk Konservator Forbund – Norge (NKF-N), Riksarkivet og Finans Norge, som finansierer restverditjenesten (RVR) i Norge. Hver organisasjon stiller med én representant. Sammen besitter representantene verdifull kunnskap om kulturminner i Norge, fra små gjenstander til store bygg, i både privat og offentlig eie.

Torsdag 29. september arrangerer FORK i samarbeid med Kulturrådet fagdag med tema Risiko og verdi.

Hvordan integrere verdivurderinger i arbeidet med kriseberedskap og restverdiredning? 

På fagdagen vil metodikk, verktøy og eksempler bli presentert.

Arrangører: FORK i samarbeid med Kulturrådet.

Program og påmelding

Sted: Fanehallen, Akershus festning

Pris kr. 500 

Se også Riksantikvarens nettsider