r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høstmøtet - Riksantikvarens kulturminnekonferanse

Dato: 1. november 2017 00:00 - 2. november 2017 00:00

I år er Høstmøtet lagt til Bergen. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Tema: samfunnsnyttige kulturminner og kulturminner i reiselivet

Dato: 1.–2. november 2017
Sted: Bergen
Målgruppe: kulturminneforvaltningen og andre inviterte
Kontaktpersoner: Jostein Løvdal og Åse Bitustøl

Mer informasjon om programmet kommer etter hvert.

Invitasjon til arrangementet sendes ut på e-post til målgruppa senere.