r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

MOV-dagen

Dato: 4. mai 2016 10:00 - 4. mai 2016 16:00
Sted: Riksantikvarens lokaler, Dronningensgate 13, Oslo
Påmeldingsfrist: 28. april 2016 00:00

Hvordan står det til med kulturminnene? Har kulturminner med formelt vern det bedre enn de uten? Er noen typer kulturminner mer utsatt for forfall eller tap enn andre?

Hvert år blir status og trender for utvalgte typer kulturminner og landskap vurdert, gjennom en rekke miljøovervåkingsprosjekter (MOV-prosjekter). Dette er viktig kunnskap for kulturminneforvaltningen, blant annet som grunnlag for å vurdere om tiltak bør settes inn.

På MOV-dagen onsdag 4. mai vil både resultater fra pågående overvåkingsprosjekter og nye aktiviteter bli presentert hos Riksantikvaren.

Formål med dagen

- presentere resultater fra Riksantikvarens miljøovervåkingsaktiviteter
- spre kunnskap om miljøovervåking (MOV) som arbeidsfelt
- etablere en arena for kunnskapsdeling og dialog om bruk av overvåknings- og styringsdata, metodikk og indikatorutvikling mellom ulike forvaltningsnivå, og mellom forvaltning og forsknings-/kunnskapsmiljøer

Målgruppe

a) Kulturminneforvaltningen
b) Forsknings- og kunnskapsmiljøer

Påmelding

Konferansen er gratis.

Påmeldingsfrist: 28. april

Du kan melde deg på her: http://www.riksantikvaren.no/Tema/Miljoeovervaaking/MOV-dagen-4.-mai-2016