r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Mulighetenes rom - om tilgjengeliggjøring av kultur- og kartdata

Dato: 25. november 2016 08:00 - 25. november 2016 17:30
Sted: Mesh, Oslo
Ansvarlig - e-post: Sidsel.Hindal@ra.no
Foto: Atelier Rude / Oslo Museum, via Digitalt Museum (CC BY-SA)

Spørsmålene er mange når det gjelder å gjøre kultur- og kartdata tilgjengelige. Hva er gode data? Hva er relevante data? På hvilken måte skal vi gjøre dem tilgjengelige? Og gjelder det samme for ulike brukere? 

I 2016 har etatene bak K-lab arbeidet med en del problemstillinger innen åpne data, tilgjengeliggjøring, bruk og infrastruktur. Vi er ikke alene om det. Og det vi ser er viktig er dialog, kunnskapsutveksling og samhandling for å gjøre vårt innhold bedre, se innhold fra ulike virksomheter i sammenheng og ikke minst nå ut med vårt rikholdige materiale!

Kartverket, Kulturådet, Riksantikvaren og Riksarkivet vil derfor invitere til erfaringskonferanse.

Dato: fredag 25. november

Sted: Mesh, Oslo

Konferansen er gratis, og åpen for alle! 

Se programmet og meld deg på konferansen på bloggen til K-lab.

K-lab er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Kartverket, Kulturrådet og Riksarkivet for å gjøre åpne kultur- og kulturminnedata og relaterte geodata mer tilgjengelige.