r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Utviklingsnett: Kulturminner i kommunene, Larvik

Dato: 29. september 2016 09:30 - 29. september 2016 16:00
Sted: Larvik museum
Ansvarlig - navn: Tron Stranden
Ansvarlig - e-post: tron.stranden@ra.no
Påmeldingsfrist: 23. september 2016 00:00

Riksantikvaren har de siste årene arrangert et antall seminarer rundt i landet om kulturminneplaner og kommunalt kulturminnearbeid. Seminarene er del av arbeidet med KIK – kulturminner i kommunene og har
som mål å øke engasjementet og styrke kompetansen i kommunesektoren.

Ved å utarbeide kulturminneplaner får kommunene både oversikt over viktige kulturminner og et redskap for videre forvaltning. Dette styrker kommunenes politiske, strategiske og operative rolle på kulturminnefeltet. Planarbeidet gir også et viktig demokratisk fundament ved å engasjere lokalsamfunnet i gode medvirkningsprosesser og deltakelse fra både aktive eiere, den organiserte frivillighet, næringsliv og andre aktører.

Utviklingsnett i Larvik er et tilbud til kommuner som ønsker å lage kulturminneplan. Hvilke oppgaver og utfordringer står en overfor? Hvordan har ulike kommuner løst denne oppgaven? Hva kan museene, Sametinget, fylkeskommunene og Riksantikvaren bidra med?

Seminaret arrangeres på Larvik museum, Nedre Fritzøegate 2 i Larvik.

Lenke til påmeldingsskjema