Svartediksveien 7 i Bergen fredet

Nå skal også et av de mer beskjedne husene i Bergen sentrums nære omegn bevares for ettertiden. Riksantikvaren fredet i dag våningshuset i Svartediksveien 7.

Foto: Monica Rusten©Riksantikvaren

Kalvedalen gård
Svartediksveien 7 var opprinnelig hovedbygning på Kalvedalen gård og representerer det bynære jordbruket utenfor det som var Bergens bygrense fram til 1915. Hovedbygningen i Svartediksveien 7 er sjeldent autentisk og har planløsning og detaljer fra 1700- og 1800-tallet.

Det godt bevarte våningshuset gjør eiendommen kulturhistorisk verdifull. Et spesielt særtrekk ved bygningen er den høye underetasjen i pusset gråsteinsmur og med innredete boligrom. Denne byggeskikken er sjelden. Det nærmeste eksemplet er det mye større, såkalte Monclairhuset på Møhlenpris, nå under Puddefjordsbroen. Dette lå også i det nærmeste omlandet til den gamle byen.

Også den lille hagen som hører til huset, blir fredet. Hagen med murte terrasser, stakitt, heller og beplantning skal bevares som et typisk eksempel på en tradisjonell bergensk byhage.


Fredningens omfang
Fredningen omfatter våningshusets eksteriør, med listverk, vinduer og dører. I tillegg blir deler av husets interiør fredet, som rominndeling, dører, listverk, skorstein med grue og fast inventar. Fredningen omfatter også resten av tomten, med veigrunn og hage.


Oppdatert 19. september 2011 © Riksantikvaren

Del denne saken

Kalender

mar april 2014 mai
  m t o t f l s
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
18. mai 14Markering på Stenberg, hjemmet til eidsvollsmannen Lauritz Weidemann
21. mai 14Foredrag og vandring i det Trondheim som fantes i 1814
24. mai 14Grunnlovsmarkering på Nes jernverk
01. juni 14Åpning av pilegrimssesongen 2014
05. juni 14Utviklingsnett i Moss