Svartediksveien 7 i Bergen fredet

Nå skal også et av de mer beskjedne husene i Bergen sentrums nære omegn bevares for ettertiden. Riksantikvaren fredet i dag våningshuset i Svartediksveien 7.

Foto: Monica Rusten©Riksantikvaren

Kalvedalen gård
Svartediksveien 7 var opprinnelig hovedbygning på Kalvedalen gård og representerer det bynære jordbruket utenfor det som var Bergens bygrense fram til 1915. Hovedbygningen i Svartediksveien 7 er sjeldent autentisk og har planløsning og detaljer fra 1700- og 1800-tallet.

Det godt bevarte våningshuset gjør eiendommen kulturhistorisk verdifull. Et spesielt særtrekk ved bygningen er den høye underetasjen i pusset gråsteinsmur og med innredete boligrom. Denne byggeskikken er sjelden. Det nærmeste eksemplet er det mye større, såkalte Monclairhuset på Møhlenpris, nå under Puddefjordsbroen. Dette lå også i det nærmeste omlandet til den gamle byen.

Også den lille hagen som hører til huset, blir fredet. Hagen med murte terrasser, stakitt, heller og beplantning skal bevares som et typisk eksempel på en tradisjonell bergensk byhage.


Fredningens omfang
Fredningen omfatter våningshusets eksteriør, med listverk, vinduer og dører. I tillegg blir deler av husets interiør fredet, som rominndeling, dører, listverk, skorstein med grue og fast inventar. Fredningen omfatter også resten av tomten, med veigrunn og hage.


Oppdatert 19. september 2011 © Riksantikvaren

Del denne saken

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
18. september 14Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner
29. oktober 14Utviklingsnett: Kulturminneplaner i kommuner – nok en gang