Borgerhus i Sandefjord fredet

Skippergata 6 i Sandefjord er fredet. Huset, som er bygget omkring 1670, kan være et av de eldste borgerhusene i byen.

Det antas at Sandefjord ble til på grunn av sin gode og værsikre havn og et stort omland. Allerede i tidlig middelalder opparbeidet tømmerproduserende bønder hevd på transportveier ned til havnen og strandnære opplagstomter på prestegårdens grunn. Skippergata 6 er bygget omtrent samtidig som de første handelshusene i Sandefjord vokste frem. Den har trolig vært knyttet til trelasthandelen.

Borgerskapets levekår
Skippergata 6 gir et verdifullt innblikk i borgerskapets levekår på 1600-tallet. Den forteller også historien om utviklingen av en viktig næringsvei i Sandefjord og i landet for øvrig. 

Husets eiere fra 1700-tallet og fram til omtrent 1900 har tilhørt Sandefjords borgerlige toppskikt. Det har vært eid av skippere og styrmenn, men også en lege og en kullhandler.

Bygningen representerer en vanlig bygningstype fra 1600-tallet. Likevel er den sjelden på den måten at den trolig er av de tidligst kjente eksemplene i landet på bygninger med korsformet fireromsplan og midtstilt pipe. 

Mangfold
Det er et mål å sikre at et bredt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer vernes. Fredningen av Skippegata 6 er med på å sørge for at utvalget av fredete bygninger i Vestfold er mer representativt for mangfoldet i fylket. Bygningen er et eksempel på en tidsperiode og en type bebyggelse som hittil har vært underrepresentert på fredningslisten.

I kulturminneåret 1997 valgte Sandefjords befolkning huset i Skippergata 6 som sitt bidrag til kulturminnestafetten.
Oppdatert 16. desember 2004 © Riksantikvaren

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
18. september 14Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner