Mer verdiskaping

Riksantikvaren vil arbeide for å få en kraftfull satsing på verdiskaping for kulturminneforvaltningen fra 2013 og ber nå fylkeskommuner og Sametinget om å komme med prosjektskisser.

Verdiskaping som strategi for kulturminneforvaltningen skal videreføres.  Gode regionale prosjekter som gir interessante og tydelige resultater i flest mulig fylker, er viktige elementer i dette arbeidet.

Riksantikvaren ønsker derfor å støtte et utvalg prosjekter fra 2013, og ber fylkeskommunene og Sametinget om å lage skisser til verdiskapingsprosjekter på kulturminneområdet.

Les mer i brevet til fylkeskommunene og Sametinget.

Hvor mye i støtte?

Riksantikvaren  vil gi inntil 1 mill. kroner pr. år til utvalgte prosjekter. Forutsetningen for å motta midler er at fylkeskommunene eller Sametinget avsetter minst tilsvarende beløp. I tillegg kommer bidrag fra eiere, andre bidragsytere og samarbeidspartnere.

For et begrenset antall prosjekter hvor regionale partnere mv. har inngått forpliktende finansieringsavtaler og som ellers er kommet langt i planleggingen, vil Riksantikvaren vurdere støtte til igangsetting allerede i 2012. Riksantikvaren vil samarbeide med Norsk kulturminnefond om oppfølgingen.


Hva bør prosjektskissen inneholde?

  • Prosjektskissen bør, så langt det er mulig, utformes i tråd med egen disposisjon (se vedlegg).
  • Prosjektskissen bes utarbeidet med et tidsperspektiv 2 + 2 år.
  • Ved vurderingen av prosjektskissene vil Riksantikvaren blant annet legge vekt på hvordan prosjektet kan bidra til oppfølgingen av det regionale ansvaret for verdiskaping på kulturminneområdet, tydelige og målbare resultatmål, graden av regionalt spleiselag og risikovurderinger.

Fylkeskommunene og Sametinget må ha en aktiv og forpliktende rolle i prosjektene.

Tidsfrist

Riksantikvaren ber om å få tilsendt 1-2 prosjektskisser innen 1. februar 2012.

Sendes til

Riksantikvaren -Direktoratet for kulturminneforvaltning,
Dronningensgate 13,
Pb. 8196 Dep.
0034 Oslo

Kontaktperson

Geir Tvedt på e-post  geir.tvedt@ra.no eller tlf. 982 02 840.

Vedlegg

Fullstendig utlysningstekst (pdf)

Disposisjon til prosjektskisse (pdf)

Mer informasjon

www. verdiskaping.info.

Oppdatert 15. desember 2011 © Riksantikvaren

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
18. september 14Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner
29. oktober 14Utviklingsnett: Kulturminneplaner i kommuner – nok en gang