Bygdøy kulturmiljø er fredet

I dag fredes det unike kulturmiljøet på Bygdøy utenfor Oslo sentrum. Med fredningen vil en unik kilde til kunnskap, opplevelse og bruk sikres for alle.Bygdøy kulturmiljø innehar stor variasjon av natur- og landskapstyper med rikholdige og godt bevarte kulturspor.

Populært turområde: Dronningberget på Bygdøy. Foto: Mette Eggen @ Riksantikvaren

I 1837 kjøpte kong Karl Johan et større område på Bygdøy for egne midler. Han ønsket å tilrettelegge området som folkepark for allmuen, slik han også gjorde i Djurgården i Stockholm. Kong Karl Johans hensikt bar å legge til rette for friluftsliv, opplysning og underholdning i et vakkert landskap for befolkningen i de raskt voksende og stadig tettere hovedstaden. Folkeparken på Bygdøy ble utviklet etter europeiske forbilder, med severdigheter som lysthus, utsiktplasser, bevertningssteder, badeanlegg og monumenter.

I tillegg til severdigheter ble skog og park skjøttet for å ta seg best mulig ut. Det var den engelske landskapsstilen som var forbildet. Landidyllen med gårdsbruket som naturlig ingrediens var et blikkfang, med buktende stier gjennom landskapet.

I 1898 flyttet Norsk Folkemuseum til Bygdøy og noen år senere ble Oscar IIs bygningssamling fra 1881  innlemmet i museet.

Enestående

I nyere tid har folkeparken og severdighetene der i stor grad forfalt. Noen kulturminner er allerede istandsatt, slik som Sæterhytten. Andre planlegges istandsatt i årene som kommer. Deler av park- og hageanleggene er i dag så gjengrodd at de framstår som "uberørt natur". Det mangfoldige landskapet gir oss, sammen med de enkelte kulturminnene i den gamle Folkeparken, kulturmiljøet på Bygdøy. Et enestående kulturminne i Norge.

Les fakta om kulturmiljøfredning på Bygdø.

Oppdatert 29. mars 2012 © Riksantikvaren

Del denne saken

Kalender

jun juli 2014 aug
  m t o t f l s
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
01. august 14Fredning av Skippergata 43 i Kristiansand, bygården til eidsvollsmannen Peder Johnsen
02. august 14Fredning av Terningen skanse på Elverum
16. august 14Fredning av Fredriksten festning
01. september 14Boklansering: De kom fra alle kanter - eidsvollsmennene og deres hus
18. september 14Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner