Bygdøy kulturmiljø er fredet

I dag fredes det unike kulturmiljøet på Bygdøy utenfor Oslo sentrum. Med fredningen vil en unik kilde til kunnskap, opplevelse og bruk sikres for alle.Bygdøy kulturmiljø innehar stor variasjon av natur- og landskapstyper med rikholdige og godt bevarte kulturspor.

Populært turområde: Dronningberget på Bygdøy. Foto: Mette Eggen @ Riksantikvaren

I 1837 kjøpte kong Karl Johan et større område på Bygdøy for egne midler. Han ønsket å tilrettelegge området som folkepark for allmuen, slik han også gjorde i Djurgården i Stockholm. Kong Karl Johans hensikt bar å legge til rette for friluftsliv, opplysning og underholdning i et vakkert landskap for befolkningen i de raskt voksende og stadig tettere hovedstaden. Folkeparken på Bygdøy ble utviklet etter europeiske forbilder, med severdigheter som lysthus, utsiktplasser, bevertningssteder, badeanlegg og monumenter.

I tillegg til severdigheter ble skog og park skjøttet for å ta seg best mulig ut. Det var den engelske landskapsstilen som var forbildet. Landidyllen med gårdsbruket som naturlig ingrediens var et blikkfang, med buktende stier gjennom landskapet.

I 1898 flyttet Norsk Folkemuseum til Bygdøy og noen år senere ble Oscar IIs bygningssamling fra 1881  innlemmet i museet.

Enestående

I nyere tid har folkeparken og severdighetene der i stor grad forfalt. Noen kulturminner er allerede istandsatt, slik som Sæterhytten. Andre planlegges istandsatt i årene som kommer. Deler av park- og hageanleggene er i dag så gjengrodd at de framstår som "uberørt natur". Det mangfoldige landskapet gir oss, sammen med de enkelte kulturminnene i den gamle Folkeparken, kulturmiljøet på Bygdøy. Et enestående kulturminne i Norge.

Les fakta om kulturmiljøfredning på Bygdø.

Oppdatert 29. mars 2012 © Riksantikvaren

Del denne saken

Kalender

jul august 2014 sep
  m t o t f l s
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
31. august 14Markering på Ersgard i Stjørdal, hjemmet til eidsvollsmannen Petter Johnsen Ertzgaard
01. september 14Boklansering: De kom fra alle kanter - eidsvollsmennene og deres hus
18. september 14Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner