Fredet allé tildelt vegpris

Borgestadalléen i Skien er tildelt Vakre Vegers pris for 2012. Den kontinuerlige skjøtselen av Borgestadalléen gjennom 90 år gjør at den nå framstår som et verdifullt kulturminne, heter det i begrunnelsen.

Borgestadalleen i Skien kommune. Foto: Tom Riis, Statens vegvesen

Det er Statens vegvesen som deler ut denne hedersprisen, som i år er todelt. Borgestadalléen får prisen til «et anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold», mens prisen til «et nyanlegg» er gitt Bybanen i Bergen.

-Borgestadalléen er en spektakulær og gjennomført allé som gir en flott opplevelse for vegfarende. Alléen har også en spennende historisk dimensjon, sier riksantikvar Jørn Holme.  

Det var i 1920 daværende statsminister Gunnar Knutsen plantet den 450 meter lange alleen gjennom eiendommen sin på Borgestad gård i Skien. Knutsen plantet totalt 150 trær i bøk, hestekastanje og eik, alle med 10 meters mellomrom. Nettopp dette har vist seg å være et lurt grep. Ikke bare har den store avstanden gjort det mulig for trærne å vokse seg store og vide, men den har også vært forenelig med veiens utvikling og utvidelser.

Borgestadalléen ble fredet i 1985 sammen med hele gårdsbebyggelsen på Borgestad og et større område rundt gården. Borgestadalléen ble den første alleen som noensinne er fredet i Norge.

God stand
Alleen er i dag en del av den svært trafikkerte riksvei 36 som går mellom Skien og Porsgrunn.  Til tross for dette er trærne i god stand og har blitt tatt godt vare på i løpet av de over 90 årene siden beplantingen. I 2005 ble det gjort en grundig tilstandsvurdering av trærne og det ble besluttet å bytte ut bøketrær og hestekastanjer med eik, fordi eika har lenger levetid.

Oppdatert 13. mars 2012 © Riksantikvaren

Del denne saken

Kalender

jul august 2014 sep
  m t o t f l s
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
28. august 14Arkitektur, kulturarv og turisme
31. august 14Markering på Ersgard i Stjørdal, hjemmet til eidsvollsmannen Petter Johnsen Ertzgaard
01. september 14Boklansering: De kom fra alle kanter - eidsvollsmennene og deres hus
18. september 14Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner