Riksantikvarens bibliotek

Riksantikvarens bibliotek. Foto: Arve Kjersheim©Riksantikvaren

Riksantikvarens bibliotek er et offentlig spesialbibliotek for kulturminnevern

Alle kan besøke biblioteket og bruke samlingene i bibliotekets lokaler.
NB: Besøk til biblioteket avtales på forhånd, helst via e-post:  bibliotek@ra.no
  

Lån av bøker og annet materiale kan bestilles gjennom ditt fag- eller folkebibliotek. 


De viktigste emnene i bibliotekets samlinger:

• kulturminnevern  • arkitektur og byggeskikk 
• tradisjonell byggeteknikk
• arealplanlegging • landskapsvern 
• arkeologi   • lokalhistorie • kirker i Norge 
• fartøyvern • tekniske og industrielle kulturminner
• restaurering og konservering av kunstverk og bygninger 

Les mer om biblioteket

Oppdatert 25. mars 2014 © Riksantikvaren

Kontakt oss

Biblioteket kan kontaktes på
e-post: bibliotek@ra.no
eller tlf. 22 94 05 40

Besøk må avtales på forhånd.

Lesetips


Forside: Prioritering i bygningssamlinger
 

Kulturrådet har utgitt et hjelpemiddel for hvordan prioritere vedlikehold av museumsbygninger. Les mer om: Prioritering i bygningssamlinger

Ordnøkkelen

Ordnøkkelen (tesaurus for kulturminnevern) er et redskap til bruk ved emnesøk i databaser, f.eks. biblioteksbasen BIBSYS.
Du finner Ordnøkkelen her

Riksantikvarens publikasjoner

Digitale publikasjoner: Vitenarkivet inneholder alle Riksantikvarens digitale publikasjoner og mange oppdragsrapporter laget for Riksantikvaren, alt i fulltekst. 

Publikasjoner i papir:  Kan bestilles her.