r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kontakt oss

Besøksadresse: Dronningens gate 13, 0152 Oslo                          

Postadresse: Postboks 8196 Dep. N-0034 Oslo

Riksantikvarens organisasjonsnummer: NO 974 760 819

Telefon: (+47) 22 94 04 00                          

Telefaks: (+47) 22 94 04 04                          

Pressevakt: 404 65 153                          

E-post: E-post-henvendelser til Riksantikvaren skal normalt sendes postmottak@ra.no. Ta kontakt med oss om du ikke får en kvittering på at vi har mottatt e-posten til denne adressen.                          

Det er viktig at alle henvendelser inneholder fullt navn, adresse og postnummer/sted, selv om man ønsker svar på e-post. Dette for å redusere risikoen for feilsending av svar.                          

Riksantikvaren behandler e-post på linje med annen post, men vil i tråd med e-Forvaltningsforskriften § 6 informere avsender om at e-posten er mottatt, og hvilket referansenummer saken evt. har fått.

NB! E-post er pr definisjon ikke en sikker nok forsendelseskanal. Derfor er det viktig å ikke sende e-post med fortrolig innhold eller som normalt skal være unntatt offentlighet. Se også www.nettvett.no.

Bibliotek: bibliotek@ra.no
Arkiv: postmottak@ra.no
Fotoarkiv: bildearkiv@ra.no  
Andre e-postadresser: Askeladden forslag: askeladden.forslag@ra.no, Askeladden hjelp: askeladden.hjelp@ra.no