r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Friluftsliv og kulturminner

Det vi oppfatter som uberørt natur, er ofte full av kulturminner. Bruk av skog, fjell, utmark, holmer og skjær har etterlatt mange spor i landskapet. Å vite mer om hvordan naturen har vært brukt tidligere, kan styrke friluftsopplevelsen.

Ansvaret for folkehelse, kulturminner og friluftsliv er samlet på én hånd – i fylkeskommunen. Dette åpner for et tett samarbeid mellom de tre sektorene. Riksantikvaren samarbeider blant annet med Miljødirektoratet, regional forvaltning og frivillige organisasjoner om kulturarven i friluftslivet.

Her kan du lese mer om ulike friluftsprosjekter der Riksantikvaren er involvert.

 • En av bygningene på finnetorpet Åranstorp/Orala på Finnskogen.

  Historiske vandreruter

  Målet med prosjektet «Historiske vandreruter» er å øke kjennskap til og bruk av gamle ferdselsruter med kulturhistorisk verdi og friluftslivskvali...
 • Pilegrimsleden ved Dovre.

  Pilegrimsleden og Nasjonalt pilegrimssenter

  Nasjonalt pilegrimssenter skal leie og vere eit knutepunkt for arbeidet med Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim.  Målet til Nasjonalt p...
 • Seljestranda i Sogn og Fjordane

  Kystpilegrimsleia

  Målet med prosjektet Kystpilegrimsleia er å etablere en pilegrimsled langs kysten innen 2017.Det er lange tradisjoner for å bruke sjøen som ferdse...

Historiske friluftsbilder

I forbindelse med Friluftslivets år 2015 tok vi et dypdykk i Riksantikvarens fotoarkiv og fant fram historiske bilder knyttet til friluftslivet og kulturminner.

Se de historiske bildene her

Finse stasjon, ca. 1930. Foto: Hermann Christian Neupert, Riksantikvarens arkiv