r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Krigens kulturminner

Mange av de fysiske sporene fra andre verdenskrig er forsvunnet, eller er i ferd med å forsvinne. Det gjør det desto viktigere å ta vare på de gjenværende kulturminnene fra krigen.

Denne badstua på Jan Mayen ble bygget av drivtømmer av soldater fra den norske garnisonen på øya. Badstua er i dag den siste hele bygningen fra krigens dager som fremdeles står på Jan Mayen. Foto: Karen Thommesen, Riksantikvaren
Les mer om restaureringen av badstua

Hva er et krigsminne?

Krigsminner er fysiske eller immaterielle minner etter krig og okkupasjon.

Krigsminner fra andre verdenskrig kan være bygg, anlegg, landskap eller andre fysiske spor som er knyttet til hendelser i landet under krigen – fra krigshandlinger eller dagliglivet. Eksempler på dette kan være kystfort, motstandshytter, fangeleire og fluktruter. 

Les mer om hva et krigsminne kan være her.

Satsing på krigens kulturminner

I 2015 var det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge, og 70 år siden landet ble fritt. I forbindelse med denne markeringen hadde Riksantikvaren en egen satsing på krigens kulturminner. Selv om satsingen er avsluttet, vil Riksantikvaren ha et høyt fokus på krigens kulturminner i de kommende årene i samarbeid med kulturminneforvaltningen, kommuner, frivillige og andre relevante aktører.

Målet med satsingen var å sikre bedre kunnskap og oversikt over en større bredde av krigsminner, særlig de mindre kjente historiene fra andre verdenskrig som er lite dokumentert med fysiske spor. Dette kan bidra til å belyse og nyansere kunnskapen vi har om andre verdenskrig i Norge.

Viktige tiltak for å nå dette målet vil blant annet være å oppfordre og legge til rette for kartlegging av krigsminner og gjennomføre tiltak for å formidle historiene om kulturminnene etter andre verdenskrig.

Landsdekkende kartlegging av krigsminner

Det har aldri blitt gjennomført en landsdekkende kartlegging av kulturminner fra andre verdenskrig i Norge. Den manglende oversikten over hvilke krigsminner som eksisterer, øker faren for at viktige historiske spor blir ødelagt.

Riksantikvaren inviterer derfor norske kommuner til å velge ut og registrere viktige kulturminner fra andre verdenskrig i kulturminneforvaltningens databaser; Askeladden eller Kulturminnesøk. Kommunene oppfordres til samarbeid med museer, historielag, frivillige og kunnskapsinstitusjoner i arbeidet, som også inviteres til å være med i kartleggingen.

Les mer om kartlegging av krigsminner her.