r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Veiledning

Her finner du praktisk veiledning og tjenester for forvaltning av kulturminner. 

 • Søknadsskjema fartøyvern_utsnitt

  Tilskot

  Eigarar eller forvaltarar av kulturminne kan søkje om tilskot til tiltak som for eksempel istandsetting, sikring og skjøtsel. Her finn du informas...
 • Illustrasjon_informasjonsark og brosjyrer

  Publikasjonar

  Riksantikvaren gir ut eigne publikasjonar, faktaark og andre typar informasjonsskriv.
 • Bilde av lafteknute med gammelt og nytt treverk.

  Råd om bygningsvern

  Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som ønsker å ta vare på gamle hus.
 • Den tette trehusbebyggelsen på Nordnes i Bergen står i brann.

  Sikring og kriseberedskap

  For å unngå at en krise oppstår, er god sikring og beredskap viktig.

Aktuelle arrangementer