r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ordforklaringer og ordlister

På denne siden finner du oversikt over ulike ord og uttrykk som benyttes i kulturminneforvaltningen.

 • Ordliste bokmål

  Ordforklaringer (bokmål)

  Ordforklaringer er en alfabetisk liste med forklaring på sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.AnleggBetegnelsen brukes innen ku...
 • Ordliste nynorsk

  Ordforklaringar (nynorsk)

  Ordforklaringar er ei alfabetisk liste med forklaring på sentrale ord som ofte blir brukt i kulturminneforvaltinga.AnleggOmgrepet vert brukt innan...
 • Ordliste norsk-engelsk

  Ordliste norsk-engelsk

  Her finner du sentrale begrep i kulturminneforvaltningen oversatt fra Norsk til engelsk og Engelsk til Norsk.Arkeologisk kulturminne - Archaeologi...

Flere ordforklaringer

Vernebegrep i lovverket
Riksantikvarens nettside med forklaring på noen sentrale juridiske begreper innen kulturminneforvaltningen.

Kulturminnesøk 
Kartsøketjeneste med oversikt over kulturminner i Norge. Har ordforklaring for endel typer kulturminner. Inneholder også en forklaring av vernestatus-begrepene.

Ordnøkkelen
Database med emneord som brukes i flere av Riksantikvarens baser.
Mange av ordene har definisjoner.