Nyheter KF2020

1. desember er korrekt frist for søknader om tilskudd til tette trehusmiljøer

Korrekt frist for å søke om tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer i 2021 er 1. desember 2020.

Publisert: 26. oktober 2020

Skudeneshavn, Rogaland
Skudeneshavn i Rogaland Foto: Trond Isaksen

Flere av tilskuddsordningene som i 2020 overføres til regionalforvaltningen og Sametinget har ny og langt tidligere søknadsfrist enn hva de hadde før. Som følge av dette har Riksantikvaren fått innspill fra enkelte fylkeskommuner om at de ønsker fleksibilitet i søknadsfrist for ordningene «brannsikring av tette trehusområder» og «middelalderruiner». Riksantikvaren forstår utfordringen.

For brannsikring av tette trehusområder har vi valgt å sette søknadsfristen til 1. desember 2020.I et tidligere nyhetsbrev fra KF2020 stod 1. november som frist. Den kan dere se bort fra.

Dette endrer likevel ikke regionalforvaltningens frist for søknader inn til Riksantikvaren, som er 5. januar 2021 for postene 71, 72, 73 og 74.

Se oversikten over alle tilskuddsordninger her