Nyheter

17 kirker får hjelp til klimasikring

17 kirker fra Troms i nord til Vest-Agder i sør får klimasikring i julepresang. Midlene gis til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Gimmestad kirke i Sogn og Fjordane, som er en av kirkene som har fått tilskudd. Fotograf er Ingeborg Magerøy
PM Tilskudd Gimmestad Kopi Gimmestad kirke i Gloppen, Sogn og Fjordane, har fått 600 000,- i tilskudd. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren

Stortinget bevilget 20 millioner kroner i 2019 til tilskudd til istandsetting og brannsikring av middelalderkirker i stein, og 10 millioner kroner til klimasikring av verneverdige kirkebygg.

Midlene skal forsterke innsatsen for bevaring av kulturhistoriske viktige kirkebygg. Nå får 17 kirker den hyggelige beskjeden om at de har fått tilskudd til klimasikring.

– De eldre kirkene er et enestående uttrykk for vår tusenårige kristne kulturarv. Derfor er det viktig å sikre disse kirkene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Klimaskallet sikres

Midlene fordeles som tilskudd til det som kalles «klimaskallet» på listeførte og fredete kirker. Dette gjelder tak, takrenner og beslag, yttervegger, vinduer og dører, som er de delene av kirkebyggene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

– Å sikre disse kulturhistorisk viktige kirkene mot brann, forfall og klimapåvirkning er en stor og viktig oppgave. Med denne tildelingen er vi godt i gang med dette arbeidet. Det er jeg veldig glad for, sier barne- og familieministeren.

Bilde viser Innvik kirke i Stryn, Sogn og Fjordane. Fotograf er Ingeborg Magerøy
PM Tilskudd Innvik Kirke Innvik kirke i Stryn, Sogn og Fjordane, har fått 600 000,- i tilskudd. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren

Det er Riksantikvaren som forvalter tilskuddsordningene. Tidligere i høst valgte Riksantikvaren ut de 60 fredete og listeførte kirkene som hadde dårligst innrapportert tilstand på klimaskallet. Mange valgte å søke.

Kirkenes alder og tilstanden på klimaskallet har veid tungt i avgjørelsen om hvilke kirker som får tilskudd.

– Kirkene er i en særstilling som kulturminner, og er blant våre mest verdifulle bygninger når det gjelder arkitektur, kunsthistorie og håndverk. Jeg er veldig glad for at vi har fått friske midler til å hjelpe noen av våre viktigste bygninger med et skikkelig løft til istandsetting, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Bevilgningen på 20 mill. kroner til istandsetting og brannsikring av middelalderkirkene vil Riksantikvaren tildele senere i år.

Oversikt over fordeling til kirkene

Det er ni millioner kroner som går ut til klimasikring som tilskudd. Den siste millionen går til overordnede klimatiltak i regi av Riksantikvaren.

NavnByggeårKommuneFylkeBeløp
Tosen kapell, Lande1734BrønnøyNordland600 000
Sandnessjøen kirke1881AlstahaugNordland600 000
Tranøy kirke1775TranøyTroms600 000
Husøy kirke, Tønsberg1933TønsbergVestfold600 000
Feios kyrkje1866VikSogn og Fjordane300 000
Stavsjø kirke1880RingsakerHedmark600 000
Nedre Eiker kirke1860Nedre EikerBuskerud600 000
Mandal kirke1821MandalVest-Agder600 000
Valle kirke, Lindesnes1793LindesnesVest-Agder430 000
Vigmostad kirke1848LindesnesVest-Agder570 000
Falnes kirke1851KarmøyRogaland350 000
Åkra gamle kirke1821KarmøyRogaland600 000
Vilnes kyrkje1674AskvollSogn og Fjordane300 000
Totland kyrkje1912VågsøySogn og Fjordane450 000
Gimmestad gamle kyrkje1692GloppenSogn og Fjordane600 000
Innvik kyrkje1822StrynSogn og Fjordane600 000
Sandar kirke1792SandefjordVestfold600 000

Dato 03.12.2019 12:11 endret 03.12.2019 13:27