Skogfinske kulturminner

På grensa mellom Norge og Sverige finnes det mange spor som kan knyttes til skogfinske tradisjoner, som svedjebruk og deres karakteriske byggeskikk. Se fotoutstillingen av skogfinske kulturmiljø her

Pressemelding

Riksantikvaren vedtar midlertidig fredning av jødisk historie i Tromsø

– Storgata 62 i Tromsø er truet av utbygging – fasadeendring og riving av bakgårdsbygning, sier riksantikvar Hanna Geiran, og vi vedtar midlertidig fredning for å sikre at ikke viktige kulturminneverdier går tapt. Bygården og bakgårdsbygningen forteller viktig jødisk historie i Tromsø.

Nyheter

Statsbudsjettet 2022

Liten reduksjon for Riksantikvarens tilskuddsordninger i forslaget til statsbudsjett

Nessasjøhuset er et varehus fra 1850 som i dag huser Ryfylkemuseet. På bildet er det høy sjø.
Nyheter

Vel møtt på Oslo Forum 2021

Den digitale konferansen Oslo Forum 2021 – Cultural heritage in a changing climate, arrangeres 28.-30. september. Tema er klima og kulturminner.