Eksempel­samling

Trenger du inspirasjon til arbeid med freda og verneverdige hus? Nå har Riksantikvaren lansert en digital eksempelsamling. Du finner den på eksempelsamling.ra.no

Pressemelding

Lanserer eksempelsamling

Treng du inspirasjon til arbeidet med freda og verneverdige hus? Riksantikvaren har laga ei digital eksempelsamling, for å vise gode løysingar innan norsk bygningsvern.

Pressemelding

Kulturminnevernets «Nobelpris» til en norsk vinner

For første gang mottar en nordmann Piero Gazzola-prisen. Amund Sinding-Larsen får prisen for arbeidet med å fremme, utvide og berike ICOMOS metoder for å bevare verdens kulturarv gjennom fire tiår.