Relikvieskrin fra Hedalen

Den 20. mai åpner British Museum i London utstillingen «Thomas Becket: Murder and the Making of a Saint». Et relikvieskrin fra Valdres som er bevart siden 1200-tallet er blant skattene som er lånt ut.

Pressemelding

Norsk klenodium til British Museum

Det finnes ytterst få norske relikvieskrin fra middelalderen. Nå låner Hedalen stavkirke ut sitt skrin, som viser martyrdøden til St. Thomas, til en utstilling på British Museum.

Pressemelding

Rekordutbetaling av finnarlønn

Riksantikvaren utbetalar 200 000,- NOK i finnarlønn i samband med eit funn gjort med metalldetektor i Skaun kommune i Trøndelag.

Pressemelding

Riksantikvaren freder skogfinsk røykstue

Skogfinnene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Dette er en av flere fredninger Riksantikvaren gjør av skogfinske kulturminner, og en del av en større satsing på nasjonale minoriteters kulturminner.