Spillum Dampsag og Høvleri fredes

Sagbruket i Namsos er et unikt kulturminne som forteller om fremveksten av den moderne sagbruks- og trevareindustrien i Norge. Les mer om fredningen her.

Pressemelding

Riksantikvaren freder sagbruk i Namsos

Spillum Dampsag & Høvleri er et unikt kulturminne som forteller om fremveksten av den moderne sagbruks- og trevareindustrien i Norge. Riksantikvaren freder Spillum som et teknisk-industrielt kulturminne av nasjonal verdi.

Å bygge et fyr på det lille skjæret Bratthårskollen der bølgene slår over med voldsom kraft skulle fort vise seg å by på store utfordringer. Men fyrbyggerne mistet likevel ikke motet og kom til slutt i mål. I 1888 sto Grip fyr ferdig og lyset ble tent. Foto: Iver Schonhowd Riksantikvaren
Utvalgte kulturminner

Fyr fra sør til nord

Mens mange av fyrene langs kysten er lett tilgjengelige, ligger andre langt utenfor allfarvei og får av naturlige grunner så å si aldri besøk.

Her kan du stifte bekjentskap med noen av de mange fyrene langs vår lange kyst fra Finnmark i nord til Oslofjorden i sørøst. Og får du lyst til å dra på fyrferie etter å ha sett på bildene, da kan du få tips til ferien og informasjon om fyr som tilbyr overnatting på fyr.no.

Pressemelding

Ny rapport viser hvilken linoljemaling som er best

Linoljemaling er miljøvennlig og det smarteste valget for gamle trehus, men hvilken maling er best? Riksantikvaren lanserer nå den største kjente gjennomgangen av linoljemaling som finnes på markedet.