Riksantikvaren sin podkast!

Krigens kulturminne er eit tema som Riksantikvaren arbeider mykje med. Høyr siste episode og les meir om “Krigens kulturminne” her.

Tanksskytebane Trandumskogen
Vakre Kvamsøy kyrkje i Sogn er en av flere middelalderkirker i stein som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren.
Pressemelding

Søk om kirkemidler

– Stortinget har bevilget en tilskuddspott på totalt 20 millioner til sikring av våre viktige kulturhistoriske kirkebygg, sier riksantikvar Hanna Geiran. – I år prioriterer vi søknader for tak, vegger og murer for å sikre våre verdifulle steinkirker fra middelalderen.

Risør
Pressemelding

Vil hindre brann i Norges 200 verneverdige trehusmiljøer

– Brannsikkerheten er svært varierende i den tette, verneverdige trehusbebyggelsen i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran.  – I verste fall kan en ødeleggende bybrann utvikle seg, og da kan liv, helse og uerstattelige kulturminner gå tapt.

Nyheter

Frivillighetens år 2022

2022 er frivillighetens år. For å synliggjøre og skape engasjement rundt det store arbeidet de frivillige gjør, er det i år bevilget 2,5 millioner kroner som skal gis i tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer.