Historiske hager og parker

Både hager, parker og andre grøntanlegg kan være kulturminner som må tas vare på. Rundt 200 grøntanlegg er fredet, og mange er vernet på annen måte. Les om og utforsk historiske hager og parker her

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med park.
Verdensarv
Pressemelding

Riksantikvaren klager på vedtak i Vega

Et vedtak fra Fiskeridirektoratet fører til at man nå kan starte fiskeoppdrett ved Rørskjæran i verdensarvområdet Vega. Riksantikvaren sendte onsdag inn en klage på avgjørelsen.

DArkeologar fann rester av eit vikingskip på Gjellestad i Østfold.
Pressemelding

Vil grave ut Gjellestadskipet

Regjeringa foreslår 15,6 millionar kroner til utgraving av Gjellestadskipet i revidert nasjonalbudsjett for 2020.