Sykehusarkitektur

Sykehusbyggene våre utviklet seg i takt med legevitenskapen, fra tidlig medisinsk behandling og fram til dagens spesialiserte helsebehandling. Les artikkelen og lytt til vår siste podkastepisode om sykehusarkitekturens historie.

Bilde av den hvite trevillaen Villa Dammen
Nyheter

SINTEF-rapport

SINTEFs rapport “Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede” er utarbeidet under prosjektet “Kartlegging av gjennomførte klimaberegninger på eksisterende bygg” som ble igangsatt av Riksantikvaren i oktober 2019.

Inga Elisabeth Næss
Pressemelding

Kulturminneprisen til Inga Elisabeth Næss

Inga Elisabeth Næss får i dag tildelt Riksantikvarens kulturminnepris 2020. Ho får prisen for sitt mangeårige arbeid med kulturvern, både på Bakklandet i Trondheim og i Vega i Nordland.

 

Trondenes kirke
Nyheter

Tilskudd til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg

Nå kan man søke Riksantikvaren om tilskudd til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Tilskudd i denne utlysningsrunden kan gis til klimaskallsikring og tiltak på elektriske anlegg, og gjelder kirker fra 1850 og eldre.