Gleder seg til å løfte kirkene sammen

Kirkebevaringsfondet på 10 milliarder ser fram til å fordele penger til landets fredete og listeførte kirkebygg.

Bevaringsstrategien og kirkebevaringsfondet skal løfte kirkene.

– No er det kysten sin tur

Riksantikvaren har sendt forslag til bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø på høyring. Strategien skal være eit verktøy for å nå nasjonale mål på kulturmiljøfeltet.

Kulturmiljøforvaltningens kunnskapsbehov

I 2023 hentet Riksantikvaren inn innspill fra kulturmiljøforvaltningen om hvilke kunnskapsbehov som finnes om kulturmiljø. Fremover vil Riksantikvaren publisere og oppdatere kulturmiljøforvaltningens kunnskapsbehov.