Nå kan du søke tilskudd til kulturminner

– Bruk muligheten til å søke, oppfordrer riksantikvar Hanna Geiran. Fristen er 1. november.

Tilskudd til tette trehusmiljøer: Gate i Halden med trehusmiljø.

Fredar radiohistorie på Svalbard

Isfjord radio har vore sentral i norsk og internasjonal radio- og telekommunikasjon. I dag blir radiostasjonen freda, som eit viktig kulturminne for historia om Svalbard.

Revidert håndbok for konsekvensutredninger

Håndboka viser hvordan de ulike klima- og miljøtemaene skal kartlegges og utredes i en konsekvensutredning av reguleringsplaner og tiltak. Håndboka (M-1941) er laget i samarbeid mellom Miljødirektoratet og Riksantikvaren.