1500-tallsgård fredet

Breie gård i Etnedal kommune har vært i bruk i over 500 år. Nå fredes det karakteristiske gårdstunet.

Pressemelding

1500-tallsgård fredet

Breie gård i Etnedal kommune har vært i bruk i over 500 år. Nå fredes det karakteristiske gårdstunet.

Et laftet fjøs med torvtak.
Pressemelding

Riksantikvaren freder kvensk fjøs i Porsanger kommune

Fjøset i Repokoski er et unikt kvensk kulturminne som forteller om kvenenes liv i Lakselvdalen og Finnmark på 1800-tallet. Det fredete fjøset viser hvordan kvenene bygde, bodde og livnærte seg i området.