Livet ved havet

Sør-Gjæslingan er eit freda kulturmiljø. For hundre år sidan var det eit av dei største fiskeværa sør for Lofoten. I dag har fiskarane og dei fastbuande forlatt øyene. Les historia om fiskeværet her.

Fjeldstad gård i Salangen
Pressemelding

Riksantikvaren freder Fjeldstad gard i Salangen

– Dette er den første fredningen av kvenske kulturmiljøer sør i Troms, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Med Fjeldstad gard kan vi bevare viktig kvensk byggeskikk og kultur for fremtiden.

Nyheter

Lanserer beredskapstelefon for kulturhistoriske bygg

En døgnåpen beredskapstelefon bemannet av NIKUs eksperter på restverdiredning er nå på plass. Her kan eiere, forvaltere og brannvesen få umiddelbar rådgivning i tilfeller der verna bygninger er utsatt for brann, flom eller andre hendelser som krever akutte tiltak.