Odals værk

Den unike jernverks- og landbrukshistoria på Odal vart freda i august i år. Her kan du lese meir om fredinga.

Høringer og kunngjøringer

Høring: fredningsforslag av Sveins gate 15 i Larvik

Sachnowitz hus, Sveins gate 15 i Larvik, er et viktig kulturminne i norsk og europeisk historie. Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet forslag til fredning. Høringsfrist er 31. oktober.

Nyheter

Kulturarvkonferansen 2022

Kulturvernforbundet og Riksantikvaren ønsker hjertelig velkommen til årets kulturarvkonferanse som har fått tittelen «Drivkraft».