Den skogfinske røykstua

Skogfinnene hadde med seg sin egen karakteristiske byggeskikk da de innvandret til Norge på 1600-tallet. Nå fredes røykstua på Øvre Askosberget.

Pressemelding

Rekordutbetaling av finnarlønn

Riksantikvaren utbetalar 200 000,- NOK i finnarlønn i samband med eit funn gjort med metalldetektor i Skaun kommune i Trøndelag.

Pressemelding

Riksantikvaren freder skogfinsk røykstue

Skogfinnene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Dette er en av flere fredninger Riksantikvaren gjør av skogfinske kulturminner, og en del av en større satsing på nasjonale minoriteters kulturminner.