Livet ved havet

Sør-Gjæslingan er eit freda kulturmiljø. For hundre år sidan var det eit av dei største fiskeværa sør for Lofoten. I dag har fiskarane og dei fastbuande forlatt øyene. Les historia om fiskeværet her.

Helleloftet kom hjem
Nyheter

Helleloftet vendte hjem

På Snarøya i Bærum har det siden midten av 1970-tallet stått et gammelt loft fra Setesdalen. Nå har endelig loftet kommet hjem til Helle, og 30. juni ble det fredet.

 

Pressemelding

Riksantikvaren og NTNU får europeisk kulturarv-pris

Europa Nostra og EU-kommisjonen tildeler Riksantikvaren, NTNU og ICCROM den prestisjetunge Europa Nostra-prisen for det internasjonale kurset i trekonservering. – Sammen har vi har utdannet treeksperter til hele verden siden 80-tallet, sier riksantikvar Hanna Geiran, og det er en stor ære å få prisen.

Pressemelding

Planlegger stor satsing på kirkene

Barne- og familiedepartementet har gitt Riksantikvaren i oppdrag å lage et forslag til bevaringsprogram for kirker.  – Vi foreslår et omfattende arbeid for å sette i stand både middelalderkirkene, kirker etter reformasjon 1537 og kirkene fra etter 1850, sier riksantikvar Hanna Geiran.